Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, υπό μορφή αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών με διατάξεις τροπολογίας η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Η υπηρεσία, υπάγεται στον υπουργό Οικονομικών και έχει σκοπό «το συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την παρακολούθηση και το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα».

Στη νέα υπηρεσία θα προΐσταται Διοικητής ο οποίος ορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης έως την προβλεπόμενη αυτοδίκαια κατάργηση της υπηρεσίας στις 31 Μαρτίου 2027.

Οι ετήσιες αποδοχές του Διοικητή ορίζονται στο ύψος των αποδοχών Γενικού Γραμματέα (56.000 ευρώ) ενώ προβλέπεται και καταβολή ετήσιου μπόνους περίπου 29.000 ευρώ στο βαθμό επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων επί των οποίων θα δεσμεύεται με συμβόλαιο απόδοσης.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Πηγή: newsbeast.gr