Ο Επικεφαλής Ευρώπης τηςEnel Green Power, κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, συμμετείχε σήμερα ως ομιλητής, κατά τη δεύτερη ημέρα εργασιών του 26ου ετήσιου Συνεδρίου του Economist, στη θεματική ενότητα “Decarbonising Southeast Europe and the Eastern Mediterranean”. 

Ο κ. Χαντάβας σημείωσε ότι «η Ευρώπη και η Ελλάδα ειδικότερα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κρίση που βιώνουμε, διαφοροποιώντας το ενεργειακό μίγμα με την εισαγωγή του LNG και επανενεργοποιώντας έργα υπό απόσυρση, όπως τα λιγνιτικά εργοστάσια. Αυτό αποτελεί μια ακριβή λύση ανάγκης, η οποία δεν λύνει την γεωπολιτική εξάρτηση και θα έχει επιπτώσεις στις κυβερνήσεις, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στους καταναλωτές το χειμώνα που έρχεται» 

Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power ανέφερε πως οι ΑΠΕ αποτελούν τη μοναδική λύση επίλυσης αυτής της έκτακτης κατάστασης, καθώς αφενός προσφέρουν οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ηλεκτρική ενέργεια, και αφετέρου συμβάλλουν στη μείωση της γεωπολιτικής εξάρτησης, λόγω της δυνατότητας τοπικής ενεργειακής παραγωγής. Μάλιστα, σημείωσε πως αν τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει τα απαραίτητα βήματα προς την επιτάχυνση διείσδυσης των ΑΠΕ, οι επιπτώσεις σήμερα θα ήταν μηδαμινές. 

Παράλληλα, ο κ. Χαντάβας κατά την τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι «στην Ελλάδα σήμερα παρατηρείται καθυστέρηση στη διασύνδεση έργων στο δίκτυο και θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν οι γρήγορα υλοποιήσιμες επενδύσεις, από σοβαρούς επενδυτές. Είναι ευτυχές γεγονός πως υπάρχουν στη χώρα μας εταιρείες με εμπειρία και τεχνογνωσία, όπως η Enel Green Power, που δύνανται να υλοποιούν μεγάλα projects ΑΠΕ και θα  μπορούσαν να προσθέσουν γρήγορα καινούρια ισχύ από ΑΠΕ, εφόσον τους δινόταν η δυνατότητα». Μάλιστα, ανέφερε και συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση όπως: 

  • το repowering για καλύτερη αξιοποίηση  του διαθέσιμου δυναμικού ήδη επιβαρυμένων περιοχών
  • την υβριδοποίηση, με γρήγορη ανάπτυξη σε έργα υπό λειτουργία συνδυασμού τεχνολογιών ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης, που θα οδηγήσει σε αύξηση ποσοστού απόδοσης της εγκατάστασης
  • την αποθήκευση ενέργειας, μιας νέας τεχνολογίας που θα πρέπει να συνοδεύει πλέον τα περισσότερα έργα ΑΠΕ.

Πηγή: newsbeast.gr