Μια μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ελεγκτές της Αρχής έπειτα από μεγάλη έρευνα αποκάλυψαν πως ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας απέκρυπτε έσοδα για 3 σχεδόν χρόνια και μην αποδίδοντας ΦΠΑ έβαλε στα ταμεία της συνολικά πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στην αρχή οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, επισκέφθηκαν την επιχείρηση, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ελέγχοντας τις 5 ταμειακές της συγκεκριμένης επιχείρησης διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχανισμοί.

Στην συνέχεια ζήτησαν από τους λογιστές της επιχείρησης να προσκομίσουν τα απαιτούμενα παραστατικά και τιμολόγια, στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος.

Όταν αυτό δεν έγινε και οι ελεγκτές προχώρησαν στην επιβολή προστίμων, και άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία, που είχαν στη διάθεσή τους.

Μετά από έλεγχο, διαπίστωσαν τα εξής:

1.Μόνο το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, βάζοντας στα ταμεία της ΦΠΑ, που ξεπερνά τα 700.000 ευρώ.

2. Η απόκρυψη εσόδων για το 2019 και το 2020 ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο ΦΠΑ, που δεν έχει αποδοθεί, τα 500.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, τόσο στις παλαιότερες χρήσεις, όσο και σε φυσικά πρόσωπα, που συνδέονται με αυτή.

Πηγή: newsbeast.gr