Τρίτη ευκαιρία να δηλώσουν στους δήμους την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους έχουν οι πολίτες έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ άνοιξε για την υποβολή των δηλώσεων και θα πρέπει να την επισκεφθούν και όσοι θέλουν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που έχουν ήδη δηλώσει στους δήμους.

Με την υποβολή των δηλώσεων οι πολίτες θα απαλλαγούν από αναδρομικές έως 14 ετών χρεώσεις τελών και προστίμων που φθάνουν και το 200% ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο θα ισχύσει και για όσους υπέβαλαν δηλώσεις στους δήμους στο χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου 2022 και επιβαρύνθηκαν με αναδρομικά δημοτικά τέλη και πρόστιμα. Μάλιστα με τη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών τα πρόστιμα θα διαγραφούν ενώ εξετάζεται ο τρόπος επιστροφής των ποσών.

Οι πολίτες που έχουν ανοιχτές υποθέσεις με τους Δήμους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων για την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων στους δήμους λειτουργεί στην διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr.
  2. Όσοι δηλώσουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους όπως αυτός είναι ήδη δηλωμένος στο Ε9 θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων που φθάνουν μέχρι και το 200% για τις χρονικές περιόδους πριν από το 2020.
  3. Με την υποβολή της δήλωσης θα υπάρξει προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα υποβολής
  4. Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.
  5. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο με αριθμό παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δήλωσή και όσα ακίνητα έχουν στον Δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.
  6. Τα ποσά για τα αδήλωτα τετραγωνικά μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας τα 10 ευρώ εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για νομικά πρόσωπα.
  7. Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στον δήμο καθώς επιβαρύνονται με ΤΑΠ.
  8. Για τα κτίσματα εκτός σχεδίου θα πρέπει να δηλωθεί η πραγματική τους επιφάνεια.
  9. Οσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυκατοικίες, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως ηλεκτροδοτούμενους.
  10. Οι πιλοτές δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου αν είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται αν είναι κοινόχρηστοι χώροι.

Πηγή: newsbeast.gr