Ανθεκτικότητα των λειτουργικών επιδόσεων και διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής το 2021 ανακοίνωσε απόψε ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ.

«Με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την δυναμική του πορεία και το 2021, καταγράφοντας άλλη μια χρονιά υψηλών επενδύσεων οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 412,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, παρουσίασε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις λειτουργικές του επιδόσεις, ενώ εμφάνισε μείωση στην καθαρή κερδοφορία, κυρίως ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης αναπροσαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, των έκτακτων δαπανών για την διαχείριση του COVID 19 αλλά και τις υψηλότερες αποσβέσεις», αναφέρει συγκεκριμένα.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν το 2021 σε 286 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,5% έναντι 287,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 190,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 9,6% σε ετήσια βάση, έναντι 210,6 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2021 διαμορφώθηκαν στα 69,4 εκατ. ευρώ, έναντι 84,9 εκατ. το 2020.

Το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ, θα προτείνει στους μετόχους του τη διανομή μερίσματος, ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ.

ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Μανουσάκης: Σταθερή η επενδυτική και αναπτυξιακή πορεία του ομίλου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε για τα αποτελέσματα του 2021:

«Το 2021 ήταν ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ, που παρέμεινε προσηλωμένος στο φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα και επέδειξε λειτουργική ανθεκτικότητα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κυρίως λόγω της πανδημίας. Η διατήρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην κερδοφορία, αναδεικνύει τη σταθερή επενδυτική και αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.

Με όλα τα μεγάλα ενεργειακά έργα σε πλήρη εξέλιξη, ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη βιωσιμότητα και επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού Συστήματος, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση».

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, ανέφερε:

«Για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης με την αύξηση των ανεξάρτητων μελών ΔΣ, την εισαγωγή πολιτικής καταλληλότητας και ποσόστωσης ανά φύλο σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Ν. 4706/2020. Παράλληλα ο Διαχειριστής πέτυχε μια σειρά από σημαντικούς εθνικούς στρατηγικούς στόχους, τόσο με την αναβάθμιση του Συστήματος μέσω των επενδύσεών του σε εγχώριο επίπεδο, όσο και με την προτεραιότητα που έθεσε στις διεθνείς διασυνδέσεις, γεγονός που του επιτρέπει να διαμορφώσει αποφασιστικά τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.

Με όραμα την ισχυρή και συνεχή αναπτυξιακή πολιτική μας και διασφαλίζοντας έναν εύρωστο και υγιή οργανισμό, συνεχίζουμε να επιτελούμε την βασική μας αποστολή, που έχει σκοπό την ενίσχυση του έργου του Διαχειριστή για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, καθώς και την ανταποδοτική στήριξη στους μετόχους μας».

Πηγή: newsbeast.gr