Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που θέλουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της πολυκατοικίας τους (π.χ. μόνωση και στεγανοποίησης ταράτσας) και να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πολυκατοικία τους θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ. Ο ΑΦΜ της πολυκατοικίας διευκολύνει τους διαχειριστές στη διαδικασία προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των κοινοχρήστων από τους ενοίκους και ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αλλά και για την εξόφληση κοινόχρηστων δαπανών (αμοιβές για καθαριότητα κτιρίου, συντήρηση ασανσέρ, υπηρεσίες κηπουρού κ.α.) της πολυκατοικίας.

Η διαδικασία έκδοσης του ΑΦΜ έχει απλοποιηθεί ενώ με νέα απόφασή της, η ΑΑΔΕ δημιούργησε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητα (ΚΑΔ) για τους διαχειριστές πολυκατοικιών και κτιρίων μετατρέποντας αυτόματα στο ορθό, τις λανθασμένες εγγραφές ΚΑΔ. Παράλληλα η ΑΑΔΕ καλεί τους διαχειριστές να ελέγξουν τον ΚΑΔ. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν λανθασμένες εγγραφές ΚΑΔ που δεν εντοπίζονται από το σύστημα έχουν προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 να προβούν σε διορθώσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου».

Η νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή επιλύει προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της νέας διαδικασίας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση:

 • Δημιουργείται ειδικός ΚΑΔ 68.32.11.04 για τους διαχειριστές πολυκατοικιών και κτιρίων.
 • Ενημερώνονται αυτόματα με το νέο ΚΑΔ 68.32.11.04 οι ΑΦΜ των πολυκατοικιών ή κτιρίων που εντοπίστηκαν από τα συστήματα της ΑΑΔΕ με λανθασμένη κατάταξη ΚΑΔ.
 • Δίνεται προθεσμία για αναδρομική διόρθωση, χωρίς πρόστιμο μέχρι 31.10.2022, πιθανόν λανθασμένων εγγραφών σε ΑΦΜ που έχουν αποδοθεί σε πολυκατοικίες και αφορούν στον δηλωμένο ΚΑΔ, ο οποίος είτε δεν έχει αντιστοιχηθεί σύμφωνα με την ΠΟΛ 1157/2008, είτε δεν συνάδει με τη διαχείριση κτιρίου. Οι κάτοχοι αυτών των ΚΑΔ θα ειδοποιηθούν με mail να προβούν σε διόρθωση αποστέλλοντας σχετική δήλωση μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
 • Επιλύονται ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ με τα αντίστοιχα συστήματα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι διαχειριστές που θέλουν να αποκτήσουν ΑΦΜ για την πολυκατοικία τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 • Δεν προβλέπεται προθεσμία απόκτηση του ΑΦΜ, μετά την οποία επιβάλλεται πρόστιμο εκπροθέσμου.
 • Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη κανονισμού, αρκεί να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο κτίριο.
 • Όπου υπάρχει σύσταση οροφοκτησίας και κανονισμός δεν απαιτείται παμψηφία για την ανωτέρω διαδικασία, αλλά αρκεί η πλειοψηφία που ορίζει ο κανονισμός του κάθε κτιρίου για την ύπαρξη απαρτίας και έγκυρης απόφασης.
 • Δεν είναι απαραίτητο να έχει εκλεγεί διαχειριστής, αρκεί και ο ορισμός του προσώπου, συνιδιοκτήτη ή και μη (που θα υποβάλει τη σχετική αίτηση μαζί με τα παραπάνω δύο δικαιολογητικά).

Απόκτηση ΑΦΜ σε 7 βήματα

 1. Η άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν.3741/1929) θα πρέπει να υποβάλει:
  • Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή κανονισμό του κτιρίου που λογικά θα έχουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες του κτιρίου.
  • Πρακτικό γενικής συνέλευσης της εκλογής του διαχειριστή, όταν η αίτηση για την απόδοση ΑΦΜ υποβάλλεται από τον διαχειριστή.
 2. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, πρακτικό γενικής συνέλευσης με το οποίο ορίζεται απλώς το πρόσωπο που θα υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό της άτυπης ένωσης και θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απόδοση ΑΦΜ, υπογεγραμμένο σε κάθε περίπτωση από την απαιτούμενη πλειοψηφία επί της νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών, ως αυτή ορίζεται στον κανονισμό του κτιρίου.
 3. Αν δεν υπάρχει κανονισμός κτιρίου, αρκεί η συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο κτίριο.
 4. Μόλις οριστεί από την ένωση των ιδιοκτητών ως υπεύθυνος είτε κάποιος εκ των ιδιοκτητών είτε κάποιος διαχειριστής, αυτός θα πρέπει να υποβάλει το έντυπο Δ211.
 5. Το έντυπο Δ211 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην ενότητα του καταλόγου των εντύπων (https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikesypire sies/katalogosentypon).
 6. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή.
 7. Ως ημερομηνία απόδοσης του ΑΦΜ θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του εντύπου Δ211, εφόσον οι ως άνω ενώσεις ιδιοκτητών δεν διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος, δηλαδή δεν έχουν έσοδα από τη διαχείριση της πολυκατοικίας, κατηγορία στην οποία εμπίπτει σχεδόν το σύνολο των πολυκατοικιών της χώρας.

Πηγή: newsbeast.gr