Ένταξη στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και των τελευταίων 1.500 περιοχών της χώρας, επαναχάραξη των τιμών ζώνης σε πρώτη φάση στα μεγάλα αστικά κέντρα και πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών περιλαμβάνει η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων που θα «τρέξει» εντός του 2022 το υπουργείο Οικονομικών.

Μετά την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών σε 13.808 περιοχές από την 1η Ιανουαρίου 2022 το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην επόμενη φάση που προβλέπει:

1.Επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε όλη την επικράτεια. Ήδη, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προχωρούν, στη χάραξη των ζωνών για τις περίπου 1.500 περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόζονται σήμερα αντικειμενικές αξίες. Οταν θα ολοκληρώσουν το έργο τους οι υπηρεσίες, θα πιάσουν δουλειά οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων οι οποίοι θα αναλάβουν να προσδιορίσουν τις τιμές ζώνης και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό αναμένεται να συμβεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 ενώ στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι εντός του επόμενου έτους και οι 1.500 τελευταίες περιοχές της χώρας να αποκτήσουν τιμή ζώνης προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στις συναλλαγές τους με τις φορολογικές αρχές και να ενισχυθούν τα κρατικά έσοδα.

2.Επαναχάραξη των τιμών ζώνης σε πρώτη φάση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και το Τεχνικό Επιμελητήριο αναμένεται εντός του 2022 να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε αρκετές περιοχές οι ζώνες θα σπάσουν στα δυο και σε άλλες περιπτώσεις θα γίνουν επεκτάσεις, ενώ κάποιες ζώνες θα συνενωθούν.

3.Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Μετά τις νέες τιμές ζώνης που θα αποκτήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα ακίνητα σε όλη τη χώρα αλλά και τον ψηφιακό χάρτη τον οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες για να βρίσκουν την τιμή ζώνης αλλά και την αντικειμενική αξία για οποιοδήποτε ακίνητο, στο υπουργείο Οικονομικών θα αναπτύξουν το Πληροφοριακό Σύστημα Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται για ένα εκτιμητικό μοντέλο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Το σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι:

Δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλλοτρίωσης).

Δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήση γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.).

Πρόκειται για ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) εντοπισμένων γεωχωρικά.

Πηγή: newsbeast.gr