Σημαντικές αλλαγές που θα επηρεάσουν πλήθος φορολογουμένων φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων θα προβλέπει την κατάργηση της ποινής των 100 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις ή αν ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 100 ευρώ καθώς και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες. Επιπλέον σημαντική «ανάσα» θα είναι και η επανένταξη στις 120 δόσεις όσων έχουν χάσει την ρύθμιση με την άμεση καταβολή δύο δόσεων.

Η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη μίλησε στο Newsbeast για το τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. «Μέσα στο μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2023, με την καταληκτική προθεσμία να είναι 30 Ιουνίου. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου» ανέφερε αρχικά η κα Μακριδάκη. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να ανοίξουν τα έντυπα και να ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης αυτών και κατόπιν η υποβολή τους. «Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν οπωσδήποτε το έντυπο Ε1 ανάλογα με τις ιδιοκτησίες που κατέχουν καθώς και τις επαγγελματικές δραστηριότητες αντίστοιχα στα έντυπα Ε2 και Ε3».

Οι έγγαμοι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, λαμβάνοντας ξεχωριστό εκκαθαριστικό ο καθένας. Ωστόσο, όπως είπε η κα Μακριδάκη:«Αν έχει δηλωθεί έως 28/2 από τον έναν εκ των δύο συζύγων η επιθυμία για χωριστές φορολογικές δηλώσεις, τότε οι δηλώσεις θα υποβληθούν χωριστά, και μόνο τότε» σημείωσε. Επιπλέον: «Τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση ή χωριστή ανάλογα την επιθυμία τους οποιαδήποτε στιγμή» πρόσθεσε η φοροτεχνικός.

Επίσης, όσοι είναι πρέπει να υποβάλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του μόνο εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση εδώ είναι η ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ για αυτές τις ενέργειες.

Τα SOS των φορολογικών δηλώσεων

Όπως είπε η κα Μακριδάκη, σε περίπτωση που υπάρχει έγγαμη σχέση και οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται χωριστά , αν ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωση που θα υποβάλει, να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 της δήλωσης με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, καθώς και τον κωδικό 092 που αφορά τη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία περιλαμβάνεται στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για την δήλωση της κατοικίας που διαμένουμε κατά την υποβολή των χωριστών φορολογικών δηλώσεων

Επίσης, όπως επισημαίνει η φοροτεχνικός τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2022 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών εμφανίζεται στον πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον τα στοιχεία τους αναγραφούν στον πίνακα 8 της δήλωσης.

Φιλοθέη Μακριδάκη
Η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη

Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης ΜΣΣ, που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005 και 006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα ΜΣΣ κι αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Μείωση φόρου

Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή ΜΣΣ έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ΜΣΣ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ΜΣΣ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως αν είμαστε έγγαμοι και οι δύο μισθωτοί ή συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα κι υποβάλλουμε χωριστές δηλώσεις αν θέλουμε να λάβουμε και οι δύο το αφορολογήτου λόγω τέκνων πρέπει και οι δύο να συμπληρώσουμε τα στοιχεία των τέκνων μας στον πίνακα 8 της δήλωσής μας.

Πηγή: newsbeast.gr