Αλλάζει το καταστατικό και η πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, μετά από έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση της Επιχείρησης, που έγινε υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Γιώργου Στάσση.

Οι αλλαγές στο καταστατικό (εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 91,6 %) σχετίζονται με την προσαρμογή στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΔΕΗ μετά την εξαίρεση της από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και της ΕΕΣΥΠ. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Προμηθειών από τον διευθύνοντα σύμβουλο, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, και γενικούς διευθυντές.

Σε σχέση με την πολιτική αποδοχών (εγκρίθηκε από το 89,42 %) για τα μέλη του ΔΣ προβλέπονται σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για τα στελέχη της επιχείρησης, οι οποίες εξαρτώνται από την επίτευξη οικονομικών, στρατηγικών και περιβαλλοντικών στόχων καθώς και συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών.

Τέλος υπερψηφίστηκαν με 87,2 % αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με τη εκλογή του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη.

Πηγή: newsbeast.gr