Μία ιδιαίτερα χρήσιμη και παράλληλα εύχρηστη αναβάθμιση της λειτουργίας “Εύρεσης” (Search) ενσωματώθηκε στην ιστοσελίδα vergosauctions.com.

Ειδικότερα, η λειτουργία Εύρεσης προσφέρει πλέον τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει στη βάση δεδομένων του Οίκου, έργα τέχνης και αντικείμενα που έχουν συμπεριληφθεί στις δημοπρασίες των τελευταίων ετών, ανεξάρτητα από το εάν έχουν βρει αγοραστή ή όχι. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τίτλους έργων, καλλιτέχνες και συγγραφείς ή απλά και μόνο πληκτρολογώντας μία από τις λέξεις που περιλαμβάνονται στον τίτλο του έργου.

Η  μοναδική για την ελληνική αγορά Τέχνης λειτουργία περιλαμβάνει τις δημοπρασίες μέχρι το έτος 2015 ενώ ανανεώνεται συνεχώς, με στόχο σύντομα να έχουν περιληφθεί τα αποτελέσματα όλων των δημοπρασιών του μεγαλύτερου και μακροβιότερου Οίκου στην Ελλάδα. Τα αναδρομικά στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω της αναβαθμισμένης λειτουργίας,  μπορούν να αξιοποιηθούν ευρέως από ερευνητές, σπουδαστές, φορείς, ιδρύματα, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμπόρους, εκτιμητές και ιστορικούς έργων τέχνης, και φυσικά από όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις της ελληνικής δευτερογενούς αγοράς Τέχνης.

Πηγή: newsbeast.gr