Τη ρύθμιση που εφαρμόστηκε πέρυσι και  έδωσε τη δυνατότητα σε  χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να απαλλαγούν  από τον φόρο εισοδήματος για ενοίκια τα οποία δεν εισέπραξαν κατά το προηγούμενο έτος με μία απλή εξώδικη δήλωση,  εξετάζει  να ενεργοποιήσει και φέτος το οικονομικό επιτελείο. Ιδιοκτήτες ακινήτων και λογιστές έχουν υποβάλλει ήδη  σχετικό αίτημα επισημαίνοντας την ανάγκη να παραταθεί και στη χρήση του 2021 η ρύθμιση που ίσχυσε το 2020 για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Σε περίπτωση που το υπουργείο Οικονομικών αποφασίσει να εφαρμόσει και φέτος το ίδιο μοντέλο, τότε οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια το περασμένο έτος θα μπορούν με την κοινοποίηση μιας απλής εξώδικης δήλωσης στους ενοικιαστές τους να γλιτώσουν από την φορολόγηση με συντελεστές έως 45% των εισοδημάτων που δεν εισέπραξαν ποτέ.

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

-15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

-35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

-45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Η Αθήνα από ψηλά

Η ρύθμιση

Η ρύθμιση που εφαρμόστηκε με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν πέρυσι, εφόσον έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος που υποβάλλεται η δήλωση.  Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα δικαιολογητικά τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πηγή: newsbeast.gr