Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2021, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €138 εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο, αυξημένα κατά 80% σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €401 εκατ. (+21%) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €144 εκατ..

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτεύχθηκε μέσα σε ένα αδύναμο περιβάλλον ζήτησης και περιθωρίων στο Α’ Εξάμηνο και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση στο Β’ Εξάμηνο, και είναι αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης παραγωγής και εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων και γενικότερης καλής επίδοσης στις θυγατρικές του εξωτερικού. Η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση στους 14,4 εκατ. τόνους (+4%) και 15,2 εκατ. τόνους (+6%) αντίστοιχα, με τις εξαγωγές να σημειώνουν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου. Ο κλάδος Πετροχημικών, εκμεταλλεύτηκε το βελτιωμένο διεθνές περιβάλλον και κατέγραψε ιστορικό υψηλό κερδοφορίας στα €131 εκατ., ενώ και οι εταιρείες Εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό βελτίωσαν σημαντικά τη συνεισφορά τους, καθώς οι αγορές σημείωσαν σταδιακή ανάκαμψη, παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη το 2021 ανήλθαν σε €341 εκατ., τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου, αναστρέφοντας τις περσινές ζημιές €397 εκατ., καθώς οι διεθνείς τιμές αργού ανέκαμψαν σημαντικά, από τα ιστορικά χαμηλά που κατέγραψαν το 2020.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις προοπτικές του Ομίλου, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, ύψους €0,40/μετοχή, εκ των οποίων €0,30/μετοχή θα διανεμηθούν τον Απρίλιο και €0,1/μετοχή μετά τη Γενική Συνέλευση. 

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος προχώρησε στην διαμόρφωση και υλοποίηση της νέας στρατηγικής του, «Vision 2025», ένα φιλόδοξο σχέδιο που είχε στόχο την βελτίωση της λειτουργίας του Ομίλου, αλλά και την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια.

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αναβαθμίστηκε σημαντικά, με την πλειοψηφία των μελών ΔΣ να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με την αύξηση ανεξαρτήτων μελών και την εισαγωγή πολιτικής καταλληλόλητας και ποσόστωσης ανά φύλο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Ν.4706/2020, ενσωματώνοντας παράλληλα και βελτιωμένες πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, στις 3 Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εταιρική αναδιάρθρωση, με την απόσχιση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών και Πετροχημικών και την εισφορά τους σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε.». 

Το 2021 επιταχύνθηκε και η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου με επενδύσεις €400 εκατ. και έμφαση σε έργα πράσινη μετάβασης, όπου κατευθύνθηκε σχεδόν το 60% των συνολικών επενδύσεων της χρονιάς. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φ/Β πάρκου 204 MW στην Κοζάνη, με τη σύνδεση και λειτουργία να αναμένονται εντός του Α’ Τριμήνου 2022. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά αιολικών έργων σε λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 38MW, με ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό, ενώ εντός του Α’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η εξαγορά 16MW Φ/Β έργων σε λειτουργία. Τα παραπάνω θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου των 300MW εγκατεστημένης ισχύος σε λειτουργία στις αρχές του 2022, νωρίτερα από τον αρχικό στόχο.

H πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών) στην Italgas έναντι €733 εκατ., που αντιστοιχεί σε €256 εκατ. για τη συμμετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο διάστημα, με τη λήψη των σχετικών ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σημειώνεται ότι 50% των εσόδων πρόκειται να διατεθεί σε έκτακτη πληρωμή προς τους μετόχους. 

Ανάκαμψη τιμών αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ισχυροποίηση διεθνών περιθωρίων διύλισης 

Οι διεθνείς τιμές αργού αυξήθηκαν το 2021, σημειώνοντας ανοδική πορεία μέσα στο έτος, έπειτα από τα πολυετή χαμηλά του 2020, λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, τη μείωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19, καθώς και την ομαλοποίηση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας. Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με την αναλογικά μικρότερη αύξηση της προσφοράς από τις κύριες χώρες παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, οδήγησαν σε αύξηση των τιμών. Έτσι, οι τιμές του Brent διαμορφώθηκαν το Δ’ Τρίμηνο 2021 στα $80/bbl, στα υψηλότερα της τελευταίας επταετίας, σε σχέση με $44/bbl το Δ’ Τρίμηνο του 2020. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν οι τιμές και στο σύνολο του έτους, με την τιμή του Brent να κυμαίνεται στα $71/bbl κατά μέσο όρο, αυξημένη κατά 68% σε σύγκριση με το 2020.

Το δολάριο ισχυροποιήθηκε, με την ισοτιμία του σε σχέση με το ευρώ στο Δ’ Τρίμηνο να κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2018 στα 1,14, ενώ για το σύνολο του 2021 το ευρώ κυμάνθηκε στα 1,18 δολάρια (1,14 το 2020). 

Στο Δ’ Τρίμηνο, το περιθώριο του ντίζελ ανέκαμψε σε υψηλά διετίας. Κατά συνέπεια, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Hydrocracking σημείωσαν βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα $5/bbl, με τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC στα $5,2/bbl.

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εσωτερική αγορά επίγειων καυσίμων για το 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1,5%, στους 6,4 εκατ. τόνους, καθώς η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά 6,6% το 2021, ως αποτέλεσμα της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε πτώση 17% λόγω ηπιότερων καιρικών συνθηκών. Σημαντική άνοδο της ζήτησης κατέγραψε η αδασμολόγητη αγορά, με τα αεροπορικά καύσιμα να εμφανίζουν αύξηση σε ποσοστό 90% λόγω της ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης και τα ναυτιλιακά καύσιμα στο 7,2%, λόγω της αύξησης δραστηριότητας ακτοπλοΐας.  

Χρηματοοικονομικό κόστος σε ιστορικά χαμηλά

Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην αποπληρωμή του ευρω-ομολόγου ύψους €201 εκατ. με επιτόκιο 4,875%, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα χρηματοοικονομικά έξοδα, που ανήλθαν σε €23 εκατ., μειωμένα κατά 13%. Συνολικά για το έτος διαμορφώθηκαν στα €96 εκατ. (-8%), έχοντας καταγράψει μείωση άνω του 50% τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,9 δισ., με το Συντελεστή Μόχλευσης στο 48%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τα ΕΛΠΕ, προχωρήσαμε σε πολύ σημαντικές τομές που επανακαθορίζουν τη στρατηγική μας και το μετασχηματισμό σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό όμιλο. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Vision 2025, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διακυβέρνησης και η επιτυχής ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης και η αλλαγή στρατηγικής έμφασης στην ανάπτυξη πράσινης ενέργειας έτυχαν καθολικής αποδοχής από όλη την αγορά τους μετόχους, τους ομολογιούχους, αλλά και τους πιστωτές, καθώς και στήριξης από τα στελέχη μας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο Όμιλος θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενεργειακό αγορά, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030 και τη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, με συνολικές επενδύσεις για το 2021 ύψους €400 εκατ. εκ των οποίων το 60% αφορά ανάπτυξη σε πράσινη ενέργεια, ενώ άλλο ένα 10% αφορά σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις μας, προχωράμε γρήγορα στην υλοποίηση αυτού του πλάνου.Ήδη, το γεγονός ότι μέσα στο τελευταίο χρόνο διαμορφώσαμε χαρτοφυλάκιο 0,3GW ΑΠΕ σε λειτουργία, από τα οποία 0,2 GW ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και είναι η μεγαλύτερη επένδυση σε ΑΠΕ στην χώρα μας, δείχνει ότι ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να κινηθεί γρήγορα και δυναμικά στο χώρο αυτό.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, η βελτίωση των λειτουργικών μας επιδόσεων και της κερδοφορίας, με αυξημένη παραγωγή και εξαγωγές, μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, είναι επίσης αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού όπου είναι σε εξέλιξη ένα μακρόχρονο φιλόδοξο σχέδιο, σε θέματα οργανωτικής ευελιξίας και εμπορικής ανάπτυξης εκτός Ελλάδος. Τα παραπάνω μας επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος συνολικά ύψους €0,40 /μετοχή, ενώ, όπως είχαμε δεσμευτεί, το 50% των αναμενόμενων εσόδων από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα διατεθεί για πληρωμή έκτακτου μερίσματος εντός του 2022.  

Τέλος, εκτός από τη στρατηγική και τα αποτελέσματα, ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής συνεισφοράς, μέσα από μια σειρά στοχευμένων ενεργειών κυρίως στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του 2021.

Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα πραγματοποιηθήκαν με σημαντική προσπάθεια από όλους τους εργαζομένους στον Όμιλο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ουσιαστική συμβολή τους».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμήνου / Έτους 2021 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Το Δ’ Τρίμηνο 2021, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €86 εκατ. (+99%).
  • Η παραγωγή ανήλθε στους 3,7 εκατ. τόνους (+24%) και οι πωλήσεις σε 3,9 εκατ. τόνους (+21%), ενώ για το σύνολο του έτους στους 14,4 και 15,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα. 
  • Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 11,8 δολ. ανά βαρέλι στο Δ’ Τρίμηνο 2021, με σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €28 εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο 2021, σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, καθώς τα ισχυρά διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου και η αυξημένη παραγωγή προπυλενίου στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, επηρέασαν θετικά την κερδοφορία, ενώ για το σύνολο του έτους σημειώθηκε η υψηλότερη επίδοση λειτουργικών αποτελεσμάτων στα €131 εκατ.. 

ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Στην Εγχώρια Εμπορία η σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς, σε συνδυασμό με την αύξηση των μεριδίων αγοράς και την επιτυχημένη εισαγωγή διαφοροποιημένων καυσίμων στο δίκτυο πρατηρίων, οδήγησαν σε σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα για το έτος 2021, παρά το αυξημένο κόστος της αλυσίδας εφοδιασμού, με το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €9 εκατ. και συνολικά το 2021 στα €58 εκατ. (+52%). 
  • Στη Διεθνή Εμπορία, η ανάκαμψη στη ζήτηση σε όλες τις χώρες, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των όγκων που αντιστάθμισαν το αυξημένο λειτουργικό κόστος στις περισσότερες αγορές και οδήγησαν σε βελτιωμένη κερδοφορία για το 2021, με το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €16 εκατ. και το αντίστοιχο για το 2021 στα €62 εκατ. (+5%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το 2021, ανήλθε στα €68 εκατ..   
  • Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €94 εκατ. για το 2021, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή των εργοστασίων της Elpedison.

Πηγή: newsbeast.gr