Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας στις δηλώσεις απόδοσης ΑΦΜ, έναρξη ατομικής επιχείρησης και μεταβολής στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, παράλληλα με τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) και της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», προβλέπει απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικότερα:

  • Καθιερώνεται η χρήση των νέων δηλώσεων Μητρού, Δ210 και Δ211 σε αντικατάσταση των παλαιότερων εντύπων, Μ1, Μ2, Μ6, Μ7 κ.λπ. Οι νέες δηλώσεις έχουν τη μορφή επεξεργάσιμου αρχείου PDF , μπορούν να συμπληρωθούν ψηφιακά και να αποσταλούν στο ΔΟΥ με την πλατφόρμα «Τα Αιτήματα μου», της πύλης myAADE .
  • Καταργείται η υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ως στοιχείο ταυτοποίησης κατά την απόδοση ΑΦΜ ή τη μεταβολή ατομικών αρχείων μητρώου, είτε μέσω ΔΟΥ, είτε μέσω myAADElive . Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει την αστυνομική ταυτότητα μέσω της διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία.
  • Καταργείται, από 31 Ιανουαρίου 2022, η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του e ΕΦΚΑ κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης απόκτησης ΑΦΜ από τον διαχειριστή κτηρίου, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από το πρακτικό της γενικής συνέλευσης εκλογής του. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει διαχειριστής, η αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί με απόφαση της απαιτούμενης πλειοψηφίας, επί της νομοθεσίας απαρτίας των συνιδιοκτητών του κτηρίου, όπως ο ορίζει τον κανονισμό.
  • Οι πολυκατοικίες δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ με συγκεκριμένη προθεσμία. Μπορούν να αποκτήσουν ΑΦΜ όποτε το αποφασίσουν και να καταθέσουν τη σχετική δήλωση χωρίς πρόστιμο.
  • Προβλέπεται, πέραν της ταχυδρομικής διεύθυνσης, και η ταχυδρομική θυρίδα, ως στοιχείο επικοινωνίας του φορολογούμενου με τη φορολογική διοίκηση.

Ταυτόχρονα, με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται μια σειρά από ζητήματα ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο κανόνων και προϋποθέσεων για την έναρξη και τη διακοπή.

Ειδικότερα:

  • Τίθεται προθεσμία δύο ετών στα υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσής τους. Σε περίπτωση, που δεν ολοκληρώνεται η ίδρυση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε διακοπή με οίκοθεν διαδικασία.
  • Τίθεται προθεσμία ενός έτους για τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας της ατομικής επιχείρησης μετά τον θάνατο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Με σκοπό την αποφυγή δήλωσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ διακριτικών τίτλων που δεν έχουν δηλωθεί στη ΓΕΜΗ, κατά την έναρξη της ατομικής επιχείρησης που εισάγεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη ΓΕΜΗ για τη διάθεση του διακριτικού εμπορικού τίτλου.
  • Με σκοπό την ορθή τήρηση της νομοθεσίας για την παροχή αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, προβλέπεται έλεγχος του δικαιώματος, που παρέχει η άδεια διαμονής, για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, κατά την έναρξη ατομικής επιχείρησης από υπηκόους τρίτων χωρών.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «Με αυτές τις ορθές αλλαγές, περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, βελτιώνεται δραστικά η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και μειώνονται οι επισκέψεις στις ΔΟΥ, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η ποιότητα των δεδομένων του Μητρώοι της ΑΑΔΕ».

Πηγή: newsbeast.gr