Το μοντέλο της ρύθμισης εξόφλησης οφειλών προς την Εφορία που έχει θεσμοθετήσει το υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί και το υπουργείο Εργασίας για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν συσσωρεύσει χρέη προς τον ΕΦΚΑ εν μέσω πανδημίας  και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας αφορά τόσο αυτούς που είχαν ενταχθεί σε κάποια παλαιά ρύθμιση την οποία έχασαν εν μέσω πανδημίας όσο και αυτούς που αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Για τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που γεννήθηκαν την περίοδο του πρώτου lockdown και η πληρωμή τους έχει ανασταλεί έως και τον Απρίλιο του 2021 οι ασφαλισμένοι μπορούν να τις ρυθμίσουν είτε σε 12 άτοκες δόσεις είτε σε 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Όσοι ασφαλισμένοι έχασαν τις ρυθμίσεις γιατί δεν πλήρωσαν τουλάχιστον 2 δόσεις το διάστημα Ιουνίου – Οκτωβρίου 2020 έχουν τώρα δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στην παλιά τους ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Εισφορές που πάγωσαν έως 30 Απριλίου 2021:  Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση:

  • 12 άτοκων δόσεων ή
  • 24 μηνιαίων δόσεων, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 50 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, έως 31/07/2021. Οι βασικές οφειλές που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν θα κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τόκο 2,5% (σε ετήσια βάση), από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης που θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών. Η ρύθμιση θα «χάνεται», εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις.

Ασφαλιστική ενημερότητα

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, θα χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, ενώ θα αναστέλλονται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη καθώς και η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί.

Απώλεια της ρύθμισης

Η απώλειας της ρύθμισης θα έχει τις εξής συνέπειες:

  • Χάνονται τα ευεργετήματα της ρύθμισης.
  • Μετατρέπεται ως απαιτητό το χρέος που προκύπτει από το υπόλοιπο της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.
  • Ενεργοποιούνται όλα τα μέσα είσπραξης της οφειλής (κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων).

Δεύτερη ευκαιρία

2. «Χαμένες» ρυθμίσεις: Όσοι βρίσκονταν σε ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών τις οποίες  εξυπηρετούσαν πριν από την κρίση αλλά έχασαν όμως κάποιες δόσεις εντός του καλοκαιριού θα έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, στις χαμένες ρυθμίσεις. Έτσι ανοίγει ξανά η πόρτα των 120 δόσεων για χιλιάδες ασφαλισμένους.  Ειδικότερα οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και οι οποίοι έχασαν τουλάχιστον 2 δόσεις κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 και βγήκαν εκτός, μπορούν να επανενταχθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Πηγή: newsbeast.gr