Στις 23/11/2022 προγραμματίζεται να ξεκινήσει ο τρίτος και τελευταίος κύκλος του προγράμματος επιτάχυνσης startup επιχειρήσεων που υλοποιεί η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ως επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο του έργου «Promotion entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms», (Co-Working), του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme «Greece – Bulgaria 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Οι στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης απευθύνεται σε όσους/όσες θα ήθελαν να αναπτύξουν ή έχουν ήδη κάποια επιχειρηματική ιδέα η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ομάδων, που βοηθά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ωριμάσουν την ιδέα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ανακαλύψουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα τους/τις επιτρέψει να αναπτυχθούν, ως νεοφυείς επιχειρήσεις, σε μεγάλες αγορές διεθνώς.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση θεμάτων επιχειρηματικότητας, εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθώς και συμβουλευτική και καθοδήγηση των συμμετεχόντων, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης στο πλαίσιο του έργου Co-Working αφορά στην οργάνωση ενός Bootcamp το οποίο δομείται στις παρακάτω 5 θεματικές ενότητες:

  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας Lean Startup
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας Business Model Canvas
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας Assumption Validation
  • Τεχνικές και προσεγγίσεις Pitching
  • Μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης

Στο παραπάνω πλαίσιο, θα υλοποιηθούν 3 όμοιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι 20 συμμετεχόντων για κάθε θεματική ενότητα, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση της μεθοδολογίας. Από το σύνολο των ενδιαφερόμενων που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα επιλεχθούν συνολικά 60 συμμετέχοντες βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Κατόπιν, σε όσους επιλεχθούν, θα σταλεί πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος επιτάχυνσης έχουν ολοκληρωθεί. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του τρίτου κύκλου επιτάχυνσης, εδώ. Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr