Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τις δαπάνες της επιχείρησης για τους πρώτους μήνες του 2022 και σημείωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη βρίσκονται εντός των στόχων για την χρονιά, ενώ ανέφερε πως έδωσε περίπου 360 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο για να στηρίξει τους πελάτες της.

Πηγές της επιχείρησης αναφέρουν ότι παρά την ενεργειακή κρίση, η επιχείρηση διατήρησε την λειτουργική κερδοφορία, ενώ η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 170 εκατ. ευρώ έναντι 226 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Έτσι, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 30,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 29 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο 2021. Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 185,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, λόγω του φόρου 183,6 εκατ. ευρώ επί της υπεραξίας ύψους 787,2 εκατ. ευρώ από την πώληση στην Macquarie του 49% της συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ. Εξαιρουμένου του φόρου αυτού οι ζημίες για το α΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώνονται σε 2,1 εκατ. Ευρώ.

Επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης

Η ΔΕΗ παρουσίασε στοιχεία και για τις δαπάνες που αφορούν την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας τα εξής:

-Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το α΄ τρίμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 49% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2021 στα 156 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 50,5%) και του diesel (κατά 41%).

-Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 345,6% σε 423,8 εκατ. ευρώ έναντι 95,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 273,8% αλλά και εξαιτίας λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 22,4%.

-Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά 645 εκατ. ευρώ (395,2%), λόγω της αύξησης της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από 53,6 ευρώ/MWh το α’ τρίμηνο 2021 σε 238,1 ευρώ/MWh το α’ τρίμηνο 2022.

-Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε 300 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 από 138,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε 70,5 ευρώ/τόνο από 31,7 ευρώ/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2 κατά 4,3% σε 4,2 εκατ. τόνους.

Πηγή: newsbeast.gr