Για τη σημασία της αξιοποίησης ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και τον καίριο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Διοικητικά Συμβούλια για τη διαχείριση των πολλαπλών προκλήσεων, μίλησε ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSMGreece, στη συζήτηση με θέμα «Managing Crisis in the Boardroom» στο CEOInitiative 2022.

Αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο κ. Πετίνης σημείωσε ότι η ανάγκη για δημιουργία και διατήρηση ενός κατάλληλου συστήματος αρχών, πολιτικών και διαδικασιών είναι επιτακτική με σκοπό τη διαχείριση των κρίσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις αλλά και την επίτευξη των στόχων που θέτουν. Παράλληλα, τόνισε  τη σημασία της ύπαρξης μονάδας διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελεγκτή, εργαλεία μέσω των οποίων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αποτελούν «τη γραμμή δράσης και αντιμετώπισης όλων των ρίσκων  και προσθέτουν μεγάλη ασφάλεια στις εταιρείες».

Aπό αριστερά ο κ. Νίκος Αντιμησάρης, CEO, ERGO. ο κ. Θεόφιλος Βασιλειάδης, CEO & Founder, Kariera.gr & Socital, ο κ. Αντίγονος Παπαδόπουλος, CEO, Cardlink, ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner, RSM Greece, ο κ. Κωνσταντίνος Στρουμπάκης, Founder & CEO, Apifon και ο συντονιστής Τασος Ζάχος Editor in Chief, Fortune Greece

O κ. Πετίνης σημείωσε ως πλεονέκτημα πως «η Εταιρική Διακυβέρνηση συμβάλλει στην εποπτεία, βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών και μείωση κόστους. Παράλληλα, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, η εταιρεία γίνεται πιο ελκυστική στους επενδυτές, καθώς και στις τράπεζες, οποίες πλέον για να εγκρίνουν δανειοδοτήσεις, αξιολογούν εξίσου κριτήρια ESG». 

Εστιάζοντας στην ουσιαστική εφαρμογή του νόμου 4706/2020, ο κ. Πετίνης, ανέφερε πως οι εταιρείες οι οποίες θα κατανοήσουν πως η Εταιρική Διακυβέρνηση λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξή τους και εφαρμόσουν ουσιαστικά το νέο νόμο θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα καταστούν «game changers». Επίσης, ο κ. Πετίνης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με τόσα καινούρια θέματα, τομείς,  κινδύνους, ευκαιρίες, είναι αυτονόητο ότι κανένας CEO δεν μπορεί να είναι ειδικός, να τα γνωρίζει όλα και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει στην πράξη».Παράλληλα επισήμανε πως «σε περιόδους κρίσεων, είναι πολύ σημαντικό τα στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν δίπλα τους κατάλληλους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις».

Αναφερόμενος στην έρευνα της RSM Greece, “The RSM Board Diversity Survey” και τη σημασία της δημιουργίας μιας κουλτούρας συμπερίληψης στα σύγχρονα Διοικητικά Συμβούλια για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων και στρατηγικού σχεδιασμού, ο κ. Πετίνης τόνισε πως «η υιοθέτηση του νέου νόμου έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της πολυμορφίας των ΔΣ των εισηγμένων εταιριών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των 160 Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, πλέον παρουσιάζουν περισσότερα στοιχεία συμπερίληψης αναφορικά με τη σύνθεσή τους σε σχέση με το φύλο, την ανεξαρτησία, τις δεξιότητες, την εθνικότητα των μελών, με πιο χαρακτηριστική μεταβολή ότι πλέον απαρτίζονται από 900 άντρες και 306 γυναίκες, δηλαδή μία αναλογία 75/25, όταν πριν από την ισχύ του νόμου, η συμμετοχή των γυναικών ανερχόταν μόλις στο 16%».

Κλείνοντας, σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προβλέψουν και να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, ο κ. Πετίνης τόνισε πως «όταν έχεις ένα δομημένο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και αρχές, τότε αυτό ως ένας ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται, αφουγκράζεται και αφομοιώνει τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον το οποίο λειτουργεί». Προσέθεσε πως, «όταν τα μέλη αλλά και οι εργαζόμενοι του οργανισμού εμποτίζονται με τη σωστή κουλτούρα και τις αρχές της εταιρίας τότε μόνο μπορεί να πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις».

Πηγή: newsbeast.gr