«Δημόσιο Κτηματολόγιο» δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την ενίσχυση των κρατικών ταμείων, επιχειρώντας παράλληλα να βάλει φρένο στις καταπατήσεις κοινόχρηστων εκτάσεων όπως ο αιγιαλός και η παραλία και τα δάση και κλείσει την πληγή  με τα κατεχόμενα και ανταλλάξιμα κτήματα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νέου προϋπολογισμού, οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού για την καταγραφή, ταξινόμηση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας περιλαμβάνουν :

1.      Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. Δημιουργία γεωγραφικού και περιγραφικού μητρώου στο οποίο καταγράφονται τα δεδομένα των βάσεων της δημόσιας περιουσίας συνολικά με συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων. Μέσω του Μητρώου η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας θα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει και να ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Στη τελική του μορφή το Μητρώο θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο εντοπισμού και καταγραφής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου με τη σταδιακή λειτουργική μετατροπή του σε Δημόσιο Κτηματολόγιο.

2.      Ειδικά Ακίνητα. Εντός του 2021 σε σύμπραξη με εξειδικευμένα τμήματα Ελληνική Πανεπιστημίων θα προχωρήσει ο γεωχωρικός προσδιορισμός των ορίων δημοσίων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους η οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας τα οποία δεν ήταν εφικτό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ Καλντέρα νήσου Θήρας), γεγονός που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο.

3.       Μεταβολές στα δημόσια κτήματα. Θα υπάρχει συνεχής ψηφιακή καταχώρηση των χωρικών μεταβολών των δημοσίων κτημάτων (λόγω ρυμοτομικών αλλαγών, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.α),των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.α) και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού με την αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα στις Κτηματικές Υπηρεσίες να διαπιστώνουν τις τυχόν χωρικές μεταβολές και τη νομιμότητα αυτών.

4.       Στέγαση δημοσίων υπηρεσιών. Θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η προσπάθεια εξορθολογισμού των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου με τη διενέργεια νέων διαγωνισμών στέγασης με σκοπό τη δραστική μείωση των σχετικών λειτουργικών δαπανών και τη προσαρμογή στους νέους Κανονισμούς και απαιτήσεις ασφαλείας κ.λ.π.

5.      Κατεχόμενα και Ανταλλάξιμα Κτήματα. Η τακτοποίηση των κατεχόμενων Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων αναμένεται να εξασφαλισει σημαντικά έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελεί λύση αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας με στόχο την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων και συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει την περιουσία της, την εισροή σημαντικών πόρων στον κρατικό προϋπολογισμό και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του δημοσίου και της περιουσίας που θα αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και την απελευθέρωση διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών, εξόδων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

6.      Αιγιαλοί και παραλίες. Συνέχιση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων και επέκταση τους για τη κάλυψη και άλλων αντικειμένων προς δημοπρασία. Επίσης στόχος είναι η επικαιροποίηση και απλούστευση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και να προωθηθεί η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

7.       Απαλλοτριώσεις. Απλοποίηση των διαδικασιών και εναρμόνιση τους με τις κοινοτικές δεσμεύσεις της χώρας.

8.      Σχολάζουσες κληρονομιές. Υλοποίηση προγράμματος ταχείας εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων που θα εξασφαλίσουν άμεσα έσοδα για το δημόσιο.

9.      Κληροδοτήματα. Ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου των ιδρυμάτων κληροδοτημάτων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου και δοθεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων .

Πηγή: newsbeast.gr