Την με εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυση των ανέργων που δοκιμάζονται σκληρά από την πανδημία και την οικονομική κρίση, αποφάσισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ, «με πλήρη κάλυψη των εισφορών τους για έξι μήνες, από 1/1/2022 έως 30/6/2022».

Όπως αναφέρει ο ασφαλιστικός οργανισμός των εργαζομένων στα ΜΜΕ, «στο σκεπτικό της απόφασης ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας όχι μόνο στο εισόδημα αλλά και στη ζωή μας».

Επί του πρακτέου, ο Οργανισμός «θα καλύψει τη μειωμένη μηνιαία εισφορά ανεργίας (23,08 ευρώ x 6)», υπό τους παρακάτω όρους, σε ό,τι αφορά «τους υπό ενίσχυση ανέργους»:

  • «Θα πρέπει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ,
  • να μην υπάρχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μισθωτή απασχόληση,
  • να μην υπάρχει διπλή ασφαλιστική ικανότητα,
  • να μην είναι κάτοικοι εξωτερικού
  • και να είναι ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
  • Σε διαφορετική περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους στον ευνοϊκό διακανονισμό των 72 δόσεων, όπως αποφάσισε στην πρώτη συνεδρίασή του το νέο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ».

Επισημαίνεται πως «οι άνεργοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά ([email protected]) αίτημα υπαγωγής έως το τέλος του έτους, καταθέτοντας εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής χρήσης 2020», καθώς και ότι «ακόμη και άνεργος με κλειστή περίθαλψη, λόγω αναστολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση μέχρι την 30/6/2022, κατόπιν αίτησης υπαγωγής στο ασφάλιστρο και διακανονισμό οφειλής».

Αξίζει να αναφερθεί πως και η ΕΣΗΕΑ αποφάσισε «να καλυφθεί από την Ένωση το ασφάλιστρο υγείας, το οποίο πληρώνουν στον ΕΔΟΕΑΠ τα άνεργα μέλη, για χρονικό διάστημα δύο μηνών» στο πλαίσιο στήριξη των άνεργων δημοσιογράφων, και ενόψει των εορτών.

Ωστόσο η απόφαση του ΕΔΟΕΑΠ «είναι ανεξάρτητη από αυτήν της ΕΣΗΕΑ για την κάλυψη εισφορών των ανέργων μελών της, επίσης με εισοδηματικά κριτήρια», κατά την ίδια ανακοίνωση του Οργανισμού.

Πηγή: newsbeast.gr