Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι «καταδικάζουν τις προσπάθειες τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς», σύμφωνα με τα συμπεράσματα που υιοθέτησαν για την εξωτερική πτυχή του μεταναστευτικού.

Ειδικότερα, στα συμπεράσματά τους οι «27» υπογραμμίζουν την ανάγκη να αναπτυχθεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Αυτό «απαιτεί ταχεία εργασία για την πρόταση για μέτρα κατά των φορέων μεταφορών που διευκολύνουν ή εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων ή λαθρεμπορία μεταναστών σε σχέση με παράνομη είσοδο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρουν.

Επιπλέον, οι «27» καλούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας, για την υποστήριξη των κρατών-μελών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων και της εναέριας επιτήρησης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούν την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο μαζί με τα κράτη μέλη, να διασφαλίσουν ότι τα πρόσφατα σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης γίνονται λειτουργικά και υλοποιούνται χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους. Υπό αυτό το πρίσμα καλούν την Επιτροπή «να διασφαλίσει ότι προσδιορίζεται και κινητοποιείται επαρκής χρηματοδότηση, χωρίς καθυστέρηση για ενέργειες που σχετίζονται με τη μετανάστευση σε όλες τις διαδρομές, σύμφωνα με τις αυξημένες φιλοδοξίες της ΕΕ».

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία μιας πιο ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών και καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, μαζί με τα κράτη-μέλη να αναλάβουν γρήγορα δράση για να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές επιστροφές από την ΕΕ στις χώρες προέλευσης.

Πηγή: newsbeast.gr