«Φουσκώνουν» μήνα με το μήνα οι «κόκκινες» φορολογικές οφειλές ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των μικροοφειλετών. Με την ακρίβεια να πλήττει τα εισοδήματα των νοικοκυριών ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αφήνουν απλήρωτους φόρους της τάξης των 200, 300 και 500 ευρώ. Τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής δείχνουν ότι το τελευταίο χρόνο οι μικροί οφειλέτες με χρέη από 50 έως 500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 265.153 άτομα και έσπασαν το φράγμα του 1,5 εκατ.

Ειδικότερα στα τέλη Απριλίου ο αριθμός των οφειλετών χρέη από 50 έως 500 ευρώ έφθασε στα 1.532.349 πρόσωπα σε σύνολο 3.944.665 οφειλετών όταν τον Απρίλιο του 2021 ανέρχονταν σε 1.267.196 πρόσωπα ενώ το συνολικό τους χρέος διαμορφώθηκε στα 309 εκατ. ευρώ

Την ίδια ώρα τα μεγαλύτερα «φέσια» στην Εφορία έχουν ρίξει 8.827 φορολογούμενοι οι οποίοι κατά μέσον όρο ο καθένας χρωστούν πάνω από 10 εκατ. ευρώ και το συνολικό τους χρέος ανέρχεται σε 89,856 δις. ευρώ ή στο 80% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα στη συγκεκριμένη ομάδα καταγράφεται διόγκωση των χρεών κατά 2,597 δις. ευρώ από τον Απρίλιο του 2021 με την πλειονότητα να αποτελούν οι επιχειρήσεις.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αναλυτικότερα τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής δείχνουν τα εξής:

  1. Αύξηση κατά 6.806 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 καταγράφεται στον αριθμό των οφειλετών με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 3.994.665. Η αύξηση πηγάζει κυρίως από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500 ευρώ (στην οποία συσσωρεύεται το 39% των οφειλετών) με το πλήθος τους να εμφανίζεται αυξημένο κατά 265.153 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  2. Οι οφειλέτες αυξήθηκαν και στις υπόλοιπες κατηγορίες με εξαίρεση τα χρέη μέχρι 50 ευρώ όπου ο αριθμός των οφειλετών περιορίστηκε κατά 296.923 πρόσωπα. Στη μείωση αυτή συνέβαλε κυρίως η περιοδική διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών νομικών προσώπων ή τρίτων με εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή μικρότερο του 1 ευρώ. Η συγκεκριμένη διαγραφή οδήγησε σε μείωση του πλήθους των οφειλετών στην κατηγορία οφειλής μικρότερης του 1 ευρώ κατά 280.463 πρόσωπα σε ετήσια βάση, με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών να διαμορφώνεται σε 69.414.
  3. Αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,6 δις ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 310 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2,2 δις ευρώ σε ετήσια βάση.
  4. Από τα νομικά πρόσωπα προέρχεται το 73% των οφειλών στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Απριλίου του 2022 τα 65,6 δισ. ευρώ. Τα νομικά πρόσωπα που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.376 καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 181 νομικά πρόσωπα.
  5. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τέλος του Απριλίου 2022 διαμορφώθηκαν στα 112,55 δις. ευρώ από 109,08 δις. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο του 2021 καταγράφοντας αύξηση 3,465 δισ. ευρώ.
  6. Το 22,6% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους που αντιστοιχεί σε 25,4 δις ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Έτσι το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο ανέρχεται στα 87,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3 δις ευρώ σε ετήσια βάση.
  7. Το 51,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αντιστοιχεί σε 44,7 δις ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,1% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,5 δις ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (καταπτώσεις εγγυήσεων, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 17,9 δισ. ευρώ. Το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων του δημοσίου προέρχεται από μόλις το 30,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 23,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Πηγή: newsbeast.gr