Ένα μήνα και λίγες ημέρες έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές του με την Εφορία. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν μισθωτοί και συνταξιούχοι που το 2021 έλαβαν αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων, όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια με γονικές παροχές, οι κληρονόμοι φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021 καθώς και οι  φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

«Χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν έως και τις 31 Δεκεμβρίου στην υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, είτε στις Εφορίες, είτε ηλεκτρονικά» είπε η φοροτεχνικός κα Φιλοθέη Μακριδάκη που μίλησε στο Newsbeast.

Τα «ραντεβού» με την Εφορία

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν υποχρεώσεις που αφορούν σε:

Δηλώσεις εισοδήματος αναδρομικών προηγούμενων ετών  

Όσοι φορολογούμενοι είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 τροποποιητικές δηλώσεις. Όπως τονίζει η κυρία Μακριδάκη «Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά, με τις δηλώσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.». Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. «Με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023» διευκρίνισε η φοροτεχνικός.

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση το νόμο στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Φιλοθέη Μακριδάκη
Η φοροτεχνικός κυρία Φιλοθέη Μακριδάκη

Γονικές παροχές

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, θα πρέπει να το κάνουν έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Όπως υπογραμμίζει η κυρία Μακριδάκη: «ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY», υποβάλλονται οι αρχικές δηλώσεις δωρεάς/γονικής παροχής για κινητά περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις Δωρεάς/Γον.Παροχής χρημάτων εφόσον δεν συντάσσεται συμβόλαιο, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης myAADE, των συμβαλλομένων.

Εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» σύμφωνα με την Α.1054/2022 (ΦΕΚ 2154/τΒ’/2020) απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, είτε σύμφωνα με την Α.1137/2020 (B’ 2423) απόφαση Διοικητή ενδεικτικά: οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας, οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις, οι δηλώσεις φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής χρημάτων οι οποίες απαλλάσσονται από τον αντίστοιχο φόρο και οι δηλώσεις δωρεάς χρημάτων στα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.

Δηλώσεις από κληρονόμους

Μέχρι τέλος του έτους πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

«Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα «myProperty» της ΑΑΔΕ να καταθέσουν πλέον τις αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς και να αποφύγουν μια χρονοβόρα επίσκεψη στην Εφορία» είπε η φοροτεχνικός και πρόσθεσε πως στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει ο κάθε κληρονόμος, εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης myAADE (user name & password) επιλέγοντας από το μενού Εφαρμογές – Δημοφιλείς εφαρμογές – myPROPERTY «Πολίτες – Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής, Κληρονομιάς», για να δηλώσει κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό

Οι φορολογούμενοι που κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή: newsbeast.gr