Στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ προσφεύγουν ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αμφισβητώντας φόρους και πρόστιμα που τους επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Το 2021, περίπου τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους που άσκησαν προσφυγές στην ΔΕΔ βρήκαν το δίκιο τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 36% των φορολογούμενων δικαιώθηκε μερικώς ή ολικώς γλιτώνοντας από την πληρωμή φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων χιλιάδων ευρώ που τους είχαν επιβάλλει τα ελεγκτικά κέντρα και οι ΔΟΥ για φορολογικές παραβάσεις. Την ίδια ώρα όμως, το 46% των φορολογούμενων που είχαν προσφύγει στη ΔΕΔ έφυγαν με «άδεια χέρια» καθώς οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν ενώ περίπου δυο στις δέκα υποθέσεις απορρίφθηκαν σιωπηρώς καθώς εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασή τους. Το 39% των αποφάσεων που απορρίφθηκαν από την ΔΕΔ προσβλήθηκαν στα διοικητικά δικαστήρια.

Πόσοι δικαιώθηκαν και ποιοι έφυγαν με «άδεια χέρια»

Το ποσοστό των φορολογουμένων που δικαιώθηκαν μερικώς ή ολικώς από τη ΔΕΔ το 2021 είναι από τα υψηλότερα ποσοστά των τελευταίων αυτών και συγκεκριμένα από το 2013 που λειτούργησε η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ετών 2000-2016 με τις οποίες παρατάθηκαν πέραν της πενταετίας οι προθεσμίες παραγραφής χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων. Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις που η ΔΕΔ δικαιώνει τους φορολογούμενους εντοπίζοντας λάθη και παραλείψεις των ελεγκτικών υπηρεσιών που καταλογίζουν τα ποσά των φόρων και των προστίμων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις επιβολής αυτοτελών προστίμων από 100 έως 500 ευρώ για εκπρόθεσμες υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις οποίες όμως οι τροποποιήσεις που δηλώθηκαν αφορούν πληροφοριακού χαρακτήρα δεδομένα που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα των δηλώσεων, δηλαδή δεν μειώνουν ή δεν αυξάνουν τα ποσά των φόρων που έχουν προκύψει με τις αρχικές δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2021:

  • Εξετάστηκαν 10.268 προσφυγές ή το 82,4% των υποθέσεων.
  • Εκδόθηκαν 3.658 αποφάσεις που έκαναν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω).
  • Εκδόθηκαν 4.721 αποφάσεις που απέρριψαν την προσφυγή.
  • Για 77 αποφάσεις δηλώθηκε παραίτηση και μπήκαν στο αρχείο.
  • Για 1.812 υποθέσεις εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν.
  • 3.291 προσφυγές παραμένουν σε εκκρεμότητα για να εξεταστούν φέτος.
  • 3.069 προσφυγές που απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ έχουν προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι για να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή οι φορολογούμενοι, πρέπει πρώτα να καταβάλλουν το 50% των ποσών που τους βεβαίωσε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία στην ΔΕΔ, τα οποία να δικαιολογούν την αναστολή καταβολής για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πρέπει να εγκρίνει το αίτημά τους.

Πηγή: newsbeast.gr