Φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις χιλιάδων ευρώ γλίτωσαν τρεις στους δέκα φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ στο πρώτο τρίμηνο του έτους ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 το 29% των φορολογούμενων που προσέφυγαν στη ΔΕΔ δικαιώθηκαν και είδαν την Εφορία να τους διαγράφει φόρους και πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί για φορολογικές παραβάσεις.

Ειδικότερα από τις 3.354 υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην ΔΕΔ οι 1.731 «έκλεισαν» με οριστικές αποφάσεις. Από αυτές οι 772 προσφυγές έγιναν δεκτές από την υπηρεσία ικανοποιώντας τα αιτήματα των φορολογούμενων ενώ 1.164 ή επτά στις δέκα απορρίφθηκαν.

Σε πολλές περιπτώσεις η ΔΕΔ δικαιώνει τους φορολογούμενους εντοπίζοντας λάθη και παραλείψεις των ελεγκτικών υπηρεσιών στον καταλογισμό των φόρων και των προστίμων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις επιβολής αυτοτελών προστίμων από 100 έως 500 ευρώ για εκπρόθεσμες υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, στις οποίες όμως οι τροποποιήσεις αφορούν πληροφοριακού χαρακτήρα δεδομένα που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα των δηλώσεων, δηλαδή δεν μειώνουν ή δεν αυξάνουν τα ποσά των φόρων που έχουν προκύψει με τις αρχικές δηλώσεις.

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλοί φορολογούμενοι αναζητούν το δίκιο τους στην ΑΑΔΕ αμφισβητώντας αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης με τις οποίες καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρους καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιμα για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και άλλες.

Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την πορεία των προσφυγών στη ΔΕΔ από την σύστασή της προκύπτουν τα εξής:

  • Το 2013 οι προσφυγές που εξετάστηκαν ήταν μόλις 261 και από αυτές έγιναν δεκτές (εν όλω ή εν μέρει) μόλις 27 ή το 10,3%.
  • Το 2014 ελέγχθηκαν 7.832 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) 1.346 ή το 17,2%.
  • Το 2015 οι προσφυγές που εξετάστηκαν ήταν 10.222 και αυτές που έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) ήταν μόνο 490 ή το 4,8%.
  • Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) 1.381 ή το 15,9%.
  • Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 προσφυγές εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές εν όλω ή εν μέρει 2.205 ή το 21,4%.
  • Το 2018, ο αριθμός των προσφυγών που έγιναν αποδεκτές αυξήθηκε θεαματικά. Συγκεκριμένα, εκδικάστηκαν 8.170 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές, είτε εν όλω είτε εν μέρει, 3.179, δηλαδή το 38,9% των προσφυγών. Απορρίφθηκαν αμέσως ή εμμέσως 4.991 προσφυγές ή το 61,1%.
  • Το 2019 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ 7.138 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές -ολικώς ή μερικώς- 2.465, ή το 34,5%.
  • Το 2020 απασχόλησαν τη ΔΕΔ 4.951 προσφυγές, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές, εν όλω ή εν μέρει, 1.886, δηλαδή το 38,1%.
  • Το 2021 εξετάστηκαν 10.268 προσφυγές. Εκδόθηκαν 3.658 αποφάσεις  που έκαναν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) ενώ εκδόθηκαν 4.721 αποφάσεις  που απέρριψαν την προσφυγή.

Πηγή: newsbeast.gr