Στην εκδήλωση με θέμα: Παράνομο εμπόριο υδροφθορανθράκων (HFCs): Βέλτιστες πρακτικές από τα κράτη μέλη της ΕΕ που έλαβε χώρα στις 23 Νοεμβρίου, μια ομάδα υπευθύνων χάραξης πολιτικής αποτελούμενη από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κράτη μέλη, καθώς και ηγέτες από τη βιομηχανία συζήτησαν για το πώς θα δοθεί ένα τέλος στο παράνομο εμπόριο υδροφθορανθράκων (HFCs). Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν o κος Cristian-Silviu Bușoi, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), με τη διοργάνωση να έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Υδροφθορανθράκων (EFCTC). Το παράνομο εμπόριο έχει παρουσιάσει άνθιση τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ, λόγω της άνισης επιβολής του κανονισμού EU F-gas για τους υδροφθοράνθρακες (HFCs). Μέσα από την εκδήλωση δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και να παρουσιάσουν αποτελεσματικά μέτρα εφαρμογής για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου που πλήττει τις νόμιμες επιχειρήσεις, τροφοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα και υπονομεύει την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα.

Τα μέλη του πάνελ συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου υδροφθορανθράκων (HFCs) και ότι οι αρχές θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες: «Πρέπει να προλάβουμε αυτούς τους απατεώνες. Είναι πολύ έξυπνοι στο να ανακαλύπτουν καινούργιους τρόπους για παράνομα κέρδη», δήλωσε ο Ernesto Bianchi, Διευθυντής Εσόδων και Διεθνών Επιχειρήσεων και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης).

Η Bente Tranholm-Schwarz, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση στο Τμήμα Δράσης για το Κλίμα, πρόσθεσε: «Η Επιτροπή στοχεύει να βάλει ένα τέλος με τη βοήθεια του νέου κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια που θα προταθεί το επόμενο έτος». 

Πρόσφατα, ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, αναφέρθηκε στα πρόσφατα βήματα που έγιναν στην χώρα, όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η Υπουργική Απόφαση για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου υδροφθοραθράκων (HFCs). Ο Pärtel Niitaru από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Εσθονίας παρουσίασε, επίσης, τα προβλεπόμενα μέτρα στην Εσθονία, τα οποία περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα και απαγόρευση κατοχής και πώλησης δοχείων που δεν επαναχρησιμοποιούνται.

Η ιδιαίτερη φύση του παράνομου εμπορίου υδροφθορανθράκων (HFCs) είναι ένας από τους λόγους που οι αρχές εξετάζουν πολλούς τρόπους για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. «Τα υψηλότερα πρόστιμα είναι μόνο ένα μέρος της λύσης του προβλήματος, αλλά χρειαζόμαστε επίσης μεγαλύτερη επιβολή του νόμου», πρόσθεσε ο Pärtel Niitaru. Άλλα μέτρα που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό των τελωνειακών αρχών με τα κατάλληλα εργαλεία και τις αναγκαίες πληροφορίες για τον έλεγχο εισαγωγών ψυκτικού αερίου.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών προτάθηκε ως ένας επιπλέον τρόπος για να παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από τους παράνομους εμπόρους υδροφθορανθράκων (HFCs). Οι συμμετέχοντες στο πάνελ πρότειναν τη συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων από πολλές και διαφορετικές πηγές για την καλύτερη κατανόηση και καταπολέμηση της εισόδου των υδροφθορανθράκων (HFCs) που διακινούνται παράνομα στην ΕΕ. Η συνεργασία θα διασφάλιζε, επίσης, ότι με την ενίσχυση της επιβολής του νόμου στα σύνορα μιας χώρας, το παράνομο εμπόριο δεν θα μετατοπιζόταν απλώς σε άλλη χώρα και εμπορική οδό.

Ο Cristian-Silviu Bușoi -μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- έκλεισε τη συζήτηση, καλώντας όλους τους ευρωβουλευτές να ευαισθητοποιήσουν σχετικά τις χώρες καταγωγής τους μιλώντας με συναδέλφους και ενθαρρύνοντας τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν αυτό το θέμα. «Το βασικό ζήτημα είναι η επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας», κατέληξε.

Άλλες δηλώσεις:

Ο ευρωβουλευτής Cristian-Silviu Busoi σχολίασε: «Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη σαφέστερη καθοδήγηση σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει να στοχεύσουμε στην καλύτερη επιβολή της επερχόμενης νομοθεσίας, για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της ελεύθερης αγοράς.»

Ο Murli Sukhwani, Πρόεδρος του τμήματος Δεδομένων και Ερευνών του EFCTC και Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος για την Πολιτική της ΕΕ στην εταιρεία Chemours, δήλωσε: «Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην μάχη για την καταπολέμηση των παράνομα εισαγόμενων υδροφθορανθράκων (HFCs), ωστόσο χρειάζεται να ληφθούν περισσότερα μέτρα για να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να παρακολουθούμε σήμερα, εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ κυβερνητικών στελεχών για την ενίσχυση των προσπαθειών του περιορισμού του παράνομου εμπορίου υδροφθορανθράκων. Ανυπομονώ να δω ακόμα περισσότερα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, για να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους φορείς της αλυσίδας αξίας. Χρειάζεται να απομονώσουμε τους παράνομους εμπόρους.»

Η Bente Tranholm-Schwarz, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολίασε: «Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή κάποια ενιαία αρχή που μπορεί να αποτρέψει τις παράνομες εισαγωγές υδροφθορανθράκων στην ΕΕ, επομένως ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών και η σε βάθος κατανόηση των κανόνων είναι καίριας σημασίας. Η αποτροπή παράνομων εισαγωγών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τα φθοριούχα αέρια και τους τελωνειακούς κανόνες. Οι έλεγχοι θα γίνουν πιο αυτοματοποιημένοι στο μέλλον και στοχεύουμε να τους καταστήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικούς σύμφωνα με τους νέους κανόνες για τα φθοριούχα αέρια που θα προτείνει η Επιτροπή την άνοιξη του 2022». 

Ο Ernesto Bianchi, Διευθυντής Εσόδων και Διεθνών Επιχειρήσεων και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης), είπε: «Κατά την έρευνά της η OLAF αξιολογεί διεξοδικά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις τελωνειακές αρχές, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και από ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής ψυκτικού αερίου, η OLAF συλλέγει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από τη γραμμή δράσης EFCTC. Οι αναφορές ύποπτων συμπεριφορών είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές κατασχέσεις παράνομων διακινήσεων υδροφθορανθράκων σε όλη την Ευρώπη».

Ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, ανέφερε: «Το μητρώο υδροφθορανθράκων (HFC) που προβλέπεται από την Ελληνική Υπουργική Απόφαση είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης υδροφθορανθράκων (HFC). Αυτός ο αγώνας είναι δυνατός μόνο εάν τηρηθεί το πρόγραμμα σταδιακής κατάργησης των υδροφθορανθράκων (HFC) που ορίζεται στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και στην Τροποποίηση του Κιγκάλι». 

Ο Pärtel Niitaru, Ανώτατος Αξιωματούχος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Εσθονίας, δήλωσε: «Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων μέτρων που λαμβάνονται στην Εσθονία, θα υπάρξει, μεταξύ άλλων, αύξηση των προστίμων, απαγόρευση κατοχής και οποιασδήποτε πώλησης δοχείων που δεν επαναχρησιμοποιούνται. Οι εκτελεστικές αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους, επίσης, νέους τρόπους για να ανακαλύψουν απαγορευμένα προϊόντα και να αναλάβουν δράση. Ελπίζουμε ότι το επερχόμενο πακέτο μέτρων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην παράνομη εμπορεία υδροφθορανθράκων».

Πηγή: newsbeast.gr