Με υψηλή ταχύτητα έτρεξε η ανάπτυξη το 2021 με τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 8,3% ή στα 181 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 4 ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 4 ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 7,7%  Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το 4 ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7,4% σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο 2020

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για το 4 ο τρίμηνο 2021 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Ετήσιες μεταβολές  

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2020.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 24,1% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2020.  

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 24,1% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 63,2%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 33,2% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 29,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 43,4%

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2021.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,5%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 6,0%.

Πηγή: newsbeast.gr