Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων εκπόνησε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η πρωτοβουλία ελήφθη στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων ραδιολογικής και πυρηνικής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις προβλέψεις των νέων κανονισμών ακτινοπροστασίας.

Με το σχέδιο αντιμετώπισης σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων που μπορεί να πλήξει την ελληνική επικράτεια, επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) με στόχο την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών του συμβάντος, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών.

Η ΕΕΑΕ έθεσε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ΕΣΑΡΠΕΑ (το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας γραπτώς τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του σχεδίου.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και μετά την αξιολόγηση των σχολίων, η ΕΕΑΕ θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση του ΕΣΑΡΠΕΑ.

Πηγή: newsbeast.gr