Αύξηση 70,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Οκτώβριο, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν πολλαπλάσια εκείνης των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτει ότι:

  • Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 8.806,3 εκατ. ευρώ έναντι 6.083,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 44,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.000,1 εκατ. ευρώ ή 22,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 840,1 εκατ. ευρώ ή 19,1%).
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.755,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.707,6 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 28,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 346,4 εκατ. ευρώ ή 13,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 349,1 εκατ. ευρώ ή 13,5%).
  • Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 4.050,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.376,3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 70,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 653,7 εκατ. ευρώ ή 36,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 491,0 εκατ. ευρώ ή 27,1%).
  • Το 10μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 76.705,4 εκατ. ευρώ έναντι 51.674,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 48,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 11.678,0 εκατ. ευρώ ή 29,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 11.434,7 εκατ. ευρώ ή 29,3%).
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 45.343,9 εκατ. ευρώ έναντι 32.459,0 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 39,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5.354,0 εκατ. ευρώ 22,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.350,8 εκατ. ευρώ ή 22,8%).
  • Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 31.361,5 εκατ. ευρώ έναντι 19.215,8 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 63,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6.324,0 εκατ. ευρώ ή 40,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.083,9 εκατ. ευρώ ή 39,1%).

Πηγή: newsbeast.gr