Στις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 67.460.725 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 246,4% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 19.476.243 ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (1.042,5%) και η μικρότερη αύξηση (70,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 97.665.586 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 83,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 53.126.192 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (797,7%) και η μικρότερη αύξηση (13,4%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Πηγή: newsbeast.gr