Με υψηλές ταχύτητες έτρεξε η δημόσια και ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 25,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 52,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2020.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ την ίδια περίοδο η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφάνισε αύξηση κατά 26,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 52,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,3% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020.

Τον Οκτώβριο του 2021 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.122 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 513,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.352,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 18,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 36,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 45,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ανήλθαν σε 2.116 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 512,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.350,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 43,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 61,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας ανήλθαν σε 6 , που αντιστοιχούν σε 0,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2021, είναι 0,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2020 έως τον Οκτώβριο 2021, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανήλθε σε 22.941 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.829,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 24.305,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 20,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 41,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 38,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2020 – Οκτωβρίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 20,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 41,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 37,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

Πηγή: newsbeast.gr