Τρεις φάκελοι συμμετοχής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής» (ΕΥΣ) υποβλήθηκαν χθες στο πλαίσιο της Α’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Προεπιλογή των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα εκδήλωση ενδιαφέροντος κατατέθηκε από τρία σχήματα: 1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ, 2. ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ & ΤΕΡΝΑ ΑΕ, και 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων αναμένεται να ολοκληρωθεί από την επιτροπή μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 και ο διαγωνισμός να περάσει στη Β’ Φάση, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Σύμβαση Σύμπραξης θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού.

Η συνολική συμβατική διάρκεια της σύμπραξης ανέρχεται σε είκοσι έτη. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την περίοδο λειτουργίας του ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ σε καθαρή παρούσα αξία.

Τα οφέλη του έργου

Στα οφέλη από την ολοκλήρωση του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

  • Η κατασκευή των αναγκαίων έργων για τη διασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής.
  • Η πρόληψη και η έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών.
  • Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του ΕΥΣ.
  • Ο εξορθολογισμός του κόστους και η βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης της λειτουργίας του ΕΥΣ.
  • Η βελτίωση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Πηγή: newsbeast.gr