Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα και η κερδοφορία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατά το πρώτο εξάμηνο 2022 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η αύξηση των εσόδων του ομίλου που δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, ανήλθε στα  276,7 εκατ. ευρώ και οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA) στα 95,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα  44,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, οι υψηλοί συντελεστές απόδοσης (load factor) του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής και των εσόδων, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας να ανέρχονται σε 122,4 εκατ. ευρώ, έναντι 95,8 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο κλάδος κατασκευών είχε έσοδα 24,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με 6,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω αυξημένων εσόδων από κατασκευή έργων για τρίτους. Να σημειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα του τομέα κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του Ομίλου, ανέρχονται σε 92,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας ανάπτυξης νέων Αιολικών Πάρκων, καθώς και της κατασκευής μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Tα έσοδα από τον κλάδο των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 9,2 εκ. ευρώ έναντι ποσού 8,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης εξαμηνιαίας περιόδου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,6%, οφειλόμενη κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ Αρκαδίας.

Τέλος, ο κλάδος της διεθνούς εμπορίας ενέργειας παρουσίασε αύξηση εσόδων που ανήλθαν στα 120,9 εκ. ευρώ έναντι 26,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε συνέχεια των υψηλών τιμών ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: newsbeast.gr