Το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός» ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2022 με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 100 εκατ. ευρώ1. Leading anchor investor του «Φαιστός» είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (EATE, πρώην ΤΑΝΕΟ), ενώ κεφάλαια στο Ταμείο έχουν επίσης εισφέρει:

  • Ο Όμιλος ΟΤΕ / Deutsche Telekom
  • Το Latsco family office της κυρίας Μαριάννας Λάτση
  • Το family office του κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου

Σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του το «Φαιστός» έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο σημαντικές επενδύσεις:

  • Στην Matternet, η οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ιατρικού και βιολογικού υλικού με τη χρήση drones και στην οποία, εκτός του «Φαιστός» έχουν επίσης επενδύσει η Boeing, η Sony, η Mercedes-Benz και η Swiss Post.
  • Στην OQ Technology, η οποία χρησιμοποιεί δορυφόρους χαμηλής τροχιάς για την παροχή απρόσκοπτης συνδεσιμότητας σε εγκαταστάσεις Διαδικτύου των Πραγμάτων. Στη συγκεκριμένη εταιρεία το «Φαιστός» συνεπένδυσε με την Wa’ed Ventures, το ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων της Saudi Aramco, μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κεφαλαιοποίησης διεθνώς.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την πολυεπίπεδη υποστήριξη των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει, το «Φαιστός» ανέπτυξε δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στο οποίο συμμετέχουν:

Μέλη του δικτύου προσφέρουν υποστήριξη, τεχνογνωσία και πρόσβαση σε πόρους Έρευνας & Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει επενδύσει το «Φαιστός»:

  • Η Matternet Europe, η θυγατρική εταιρεία που ίδρυσε η Matternet στην Ελλάδα, πρόκειται να στεγαστεί το Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» του ΕΚΕΦΕ

«Δημόκριτος» και θα συνεργαστεί με την επιστημονική ομάδα του Media Networks Lab.

  • Η OQ Hellas, θυγατρική της OQ Technology, έχει την έδρα της στη μονάδα Corallia.

Το έργο του «Φαιστός» υποστηρίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλει γνωμοδοτήσεις στο Δ.Σ. και την Επενδυτική Επιτροπή. Αποτελείται από επτά καταξιωμένους επαγγελματίες με διεθνή σταδιοδρομία που έχουν διακριθεί στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα & ανάπτυξη, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Στον σημαντικό ρόλο που δύναται να διαδραματίσει το «Φαιστός» στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη φορείς και πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει επισημάνει πως το «Φαιστός» αποτελεί καινοτόμο εθνικό σχήμα που αναμένεται να παίξει αναζωογονητικό ρόλο για την ελληνική οικονομία στον απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.

1 Το «Φαιστός» επενδύει σε καινοτόμες εταιρείες που αξιοποιούν το 5G -και σχετικές με αυτό τεχνολογίες. Επιπλέον, παρέχει στις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει πρόσβαση σε υποδομές, τεχνογνωσία και δυνατότητες δικτύωσης,.

Πηγή: newsbeast.gr