Το είδος της επιχείρησης, η σύμβαση εργασίας και ο χρόνος πρόσληψης αποτελούν τα βασικά κριτήρια για το ειδικό μηνιαίο επιδόματα των 534 ευρώ στους εργαζόμενους που θα τεθούν σε αναστολή καθώς και για τις αποδοχές εκείνων που θα εργαστούν με μειωμένο ωράριο λόγω της ένταξης τους στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Κατ΄ αρχάς για να ανασταλεί η σύμβαση θα πρέπει ο εργαζόμενος να απασχολείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εστίασης όπως μπαρ, εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης κ.α. αλλά ο ακριβής προσδιορισμός των κατηγοριών επιχειρήσεων θα γίνει με την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ορίζει τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα περιληφθούν στη λίστα μεν τους πληττόμενους από τα νέα περιοριστικά μέτρα.

Πώς βγαίνει ο εργαζόμενος σε αναστολή

Για να βγει εργαζόμενος σε αναστολή και να λάβει το μηναίο επίδομα των 534 ευρώ από το κράτος μαζί με την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στο ποσό θα πρέπει να έχει προσληφθεί στην επιχείρηση έως τις 30 Δεκεμβρίου του 2021 ανεξάρτητα από το αν είναι πλήρους η μερικής απασχόλησης. Συνεπώς δεν μπορεί να ανασταλεί σύμβαση που έχει ενεργοποιηθεί μετά τις 30 Δεκεμβρίου. Το επίδομα είναι αναλογικό, πράγμα που σημαίνει ότι αν εργαζόμενος τεθεί σε αναστολή για 15 ημέρες τον Ιανουάριο θα λάβει το μισό του ποσού των 534 ευρώ δηλαδή 267 ευρώ. Επίσης αποτελεί τη βάση υπολογισμού για το επίδομα του Πάσχα και των θερινών διακοπών ενώ είναι αφορολόγητο ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη στο Δημόσιο

Για τη καταβολή του επιδόματος από το κράτος θα πρέπει οι εργοδότες να προαναγγείλουν τις αναστολές συμβάσεων εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23.59.00. Επισημαίνεται ότι απαγορεύονται οι απολύσεις εργαζομένων στις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί.

Μπαρ στην Αθήνα

Το επίδομα ανεξάρτητα από την επιχείρηση που απασχολούνται καθώς και τη σύμβαση εργασίας θα το λάβουν για τον Ιανουάριο οι καλλιτέχνες που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 με την ειδικότητα του μουσικού και συναφών ειδικοτήτων. Οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να υποβάλουν μονομερείς δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Πέραν των αναστολών οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία και παρουσιάζουν πτώση τζίρου πάνω από 20% μπορούν να μειώσουν το χρόνο εργασίας στο προσωπικό τους έως και 50% καταβάλλοντας το μισό μισθό και τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές. Ωστόσο τη δυνατότητα αυτή έχουν μόνο για τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η Οκτωβρίου 2021.

Τα παραδείγματα

Για το χρονικό διάστημα που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος το κράτος θα καλύπτει το 60% της αμοιβής που χάνει καθώς και το 100% των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών εργατικών και εργοδοτικών που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο διάστημα. Με βάση το πρόγραμμα για παράδειγμα εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.000 ευρώ και με μείωση του χρόνου εργασίας στο μισό θα λάβει 500 ευρώ από τον εργοδότη και άλλα 300 ευρώ από το κράτος δηλαδή 800 ευρώ οπότε θα χάσει 200 ευρώ.

Όσο ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν επιτρέπεται να απολυθεί ενώ το πρόγραμμα θα είναι ενεργό έως τις 31 Μαρτίου του 2022

Πηγή: newsbeast.gr