Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και την καταχώεριση των παραστατικών αγοράς για το επίδομα θέρμανσης προκειμένου οι δικαιούχοι να ειπσράξουν την ενίσχυση έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα οι παλαιοί δικαιούχοι που εισέπραξαν ήδη την προκταβολή θα πρέπει να καταχωρήσουν τα παραστατικά των αγορών για να λάβουν έως το τέλος του μήνα το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος που δικαιούνται ενώ οι νέοι δικαιούχοι που θα λάβουν για πρώτη φορά την ενίσχυση λόγω της διεύρυνσης των κριτηρίων,θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και ταυτόχρονα να καταχωρίσουν τα παραστατικά αγορών για να και εισπράξουν την προκαταβολή έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Μετά το πρώτο κύμα πληρωμών ακολουθούν άλλα τέσσερα που θα ολοκληρωθούν έως τις 15 Ιουνίου ανάλογα με τον χρόνο υποβολής των παραστατικών για τις αγορές και το είδος του καυσίμου.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών το ημερολόγιο πληρωμών έχει ως εξής:

-Έως τις 30 Δεκεμβρίου, οι περυσινοί δικαιούχοι θα εξοφληθούν το συνολικό επίδομα που δικαιούνται φέτος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα παραστατικά αγοράς έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Έως τις 30 Δεκεμβρίου, θα έχουν λάβει το επίδομα που τους αναλογεί και οι νέοι δικαιούχοι, μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί ως εξής:

-Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.

-Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022. Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολή.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 815.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών την αυξημένη κρατική ενίσχυση των 100 -750 ευρώ θα λάβουν συνολικά πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά.

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος θα έχει πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2021. Ειδικά για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Για παράδειγμα ένα νοικοκυριό που πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δικαιούται επίδομα θέρμανσης 180 ευρώ. Για να λάβει ολόκληρη την εισοδηματική ενίσχυση θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αγορά πετρελαίου θέρμανσης αξίας τουλάχιστον 360 ευρώ.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι

  • οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία
  • τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας δεν επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος;
  • κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης για ένα μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης
  • για το πετρέλαιο θέρμανσης υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), στο πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς επιφέρει πρόστιμο.
  • Για να διασταυρωθεί και να πιστοποιηθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να δώσουν στον προμηθευτή τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλλουν ή θα υποβάλουν αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.
  • Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκρπόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.
  • Αν στα παραστατικά των αγορών για πετρέλαιο θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικός ΑΦΜ από τον ΑΦΜ εκείνου που υπέβαλλε την αίτηση δεν θα προχωρήσει η διαδικασία διασταύρωσης. Αντίθετα για τα λοιπά είδη καυσίμων δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών θα πρέπει εγκαίρως να προβούν σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15 Δεκεμβρίου 2021), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/τουTAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

  • Δεν υπάρχει όριο στο πλήθος των αιτήσεων όμως μόνο η τελευταία θα είναι σε ισχύ. Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη.
  • Η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται μόνο σε ενεργό λογαριασμό. Αν το ΙΒΑΝ είναι ανενεργό θα πρέπει να δηλωθεί νέος αριθμός λογαριασμού μέσω του συνδέσμου https://www.aade.gr/. Με την επιλογή «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » σύνδεση με τους προσωπικούςTAXISnet κωδικούς και συμπλήρωση του πεδίου «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» με τον νέο αριθμό λογαριασμού.

Πηγή: newsbeast.gr