Έως και τις 30 Ιουνίου 2022 παρατείνεται η «περίοδος χάριτος» για την πληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών των επιχειρήσεων με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί έως και τις 29 Ιουλίου 2022. Αξίζει να σημειωθεί πως τη συγκεκριμένη περίοδο οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν ποσό των επιστρεπτέων προκαταβολών που έλαβαν.

Οι 700.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν την οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα πληρώσουν εφάπαξ το ποσό, κερδίζοντας έκπτωση 15% ή θα εξοφλήσουν την οφειλή σε 96 δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ξεκίνησε η δημοσίευση στο ΦΕΚ των υπουργικών αποφάσεων, με βάση τις οποίες γίνεται η εξειδίκευση των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των δικαιούχων για το «κούρεμα» έως και 75% της αρχικής οφειλής από την επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν.

Υπενθυμίζεται πως η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕmyAADE»).

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιστροφής (ποσοστά 25%, 33% και 50%) όπως αυτές περιγράφονται στις αποφάσεις των επιστρεπτέων προκαταβολών, το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.03.2022.

Πηγή: newsbeast.gr