Από νέο έλεγχο θα περάσουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος εφάπαξ και εντόκως ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις των φορολογούμενων που κάνουν λόγο για αδικία λόγω λαθών στο σύστημα και εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει σε ακύρωση των σημειωμάτων για την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής για περιπτώσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων με «τυπικές» παραβάσεις τη ρήτρας για την απασχόληση.

Όπως μεταφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών εφόσον διαπιστωθούν οριακές παραβάσεις στο όρο των κρατικών δανείων για τις θέσεις εργασίας θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις για την απαλλαγή των υπόχρεων από την επιστροφής των ενισχύσεων. Για παράδειγμα, τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν ο μέσος όρος απασχόλησης που ορίζει ο νόμος ήταν κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς 4,95 αντί για 5 ή η πρόσληψη έγινε στις 4 του μήνα και αντί την 1η του μηνός.

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ή και να υπάρξει παράταση της προθεσμίας πληρωμής της οφειλής της επιστρεπτέας αλλά απορρίπτεται η υποβολή ενστάσεων από τους δικαιούχους που έχουν κληθεί να επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή

Αρμόδια στελέχη τονίζουν ότι ο στόχος της προστασίας των θέσεων εργασίας με την επιστρεπτέα προκαταβολή επετεύχθη και διευκρινίζουν ότι δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για περιπτώσεις κραυγαλέας καταστρατήγησης του νόμου όπως:

  • μη τήρηση της ρήτρας διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • μη υποβολή του Ε3 μαζί με τη φορολογική δήλωση το 2019.
  • μη υποβολή του Ε3 με τη φορολογική δήλωση για το 2020.
  • αναδρομική διακοπή εργασιών.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ απέστειλε την περασμένη εβδομάδα 18.000 λυπητερές σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή ζητώντας να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, με το συνολικό ποσό της επιστροφής να υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ καθώς από τους ελέγχους προέκυψε ότι δεν τήρησαν τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους και κυρίως τη ρήτρα για τη διατήρηση του προσωπικού.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας. Παράλληλα εφόσον η επιχείρηση έλαβε μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης από αυτό που δικαιούνταν θα κληθεί να επιστρέψει στο κράτος το υπερβάλλον ποσό προσαυξημένο με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: newsbeast.gr