«Ψυχρολουσία» για περίπου 20.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες επιφύλασσαν τα «ραβασάκια» που έλαβαν από την ΑΑΔΕ. Με το μήνυμα που έλαβαν καλούνται να επιστρέψουν στο κράτος εφάπαξ και εντόκως το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν λάβει την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι που έγιναν έδειξαν ότι οι δικαιούχοι δεν τήρησαν τους όρους της κρατικής ενίσχυσης τη ρήτρα διατήρησης του προσωπικού. Μάλιστα υπήρχαν και περιπτώσεις φορολογούμενων που διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις για την περίοδο της 2019 -2020.

Τα σημειώματα εκτός από έκπληξη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε φορολογούμενους και λογιστές που κάνουν λόγο για λάθη. Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι για να μην υπάρξουν αδικίες θα διενεργηθεί ένας ακόμη έλεγχος μετά από ένσταση που θα πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι. Αν διαπιστωθεί ότι υπήρξε πρόβλημα στη διασταύρωση των στοιχείων θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και θα διαγραφεί η οφειλή ενώ για όλες τις περιπτώσεις που έχουν παραβιαστεί οι όροι της επιστρεπτέας προκαταβολής οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν.

Το νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επίσης επιστρέφεται στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος και εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση και έντοκη επιστροφή του.

Πηγή: newsbeast.gr