Επιστροφές – εξπρές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών δρομολογούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος του 2022.

Με τον τρόπο θα περιοριστεί τόσο η γραφειοκρατία όσο και η ανθρώπινη παρέμβαση και θα ανοίξει ο δρόμος για την αυτοματοποιημένη διαδικασία των επιστροφών του ΦΠΑ, που αποτελεί χρόνιο και πάγιο αίτημα της αγοράς η οποία στερείται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα πέντε κομβικά έργα στον τομέα της φορολογίας που έχουν ενταχθεί στο Eθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα δημιουργήσει τη νέα ψηφιακή Εφορία.

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επιστροφές ΦΠΑ συμβάλλει και η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων myData μέσω των οποίων η φορολογικές αρχές έχουν πλήρη εικόνα για τα στοιχεία που εμφανίζουν στα e-βιβλία τους τόσο οι εκδότες όσο και οι λήπτες των παραστατικών. Με το νέο σύστημα η εφορία γνωρίζει το ποσό που θα εισπράξει κάθε μήνα, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό και την ενεργοποίηση των αυτοματοποιημένων επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται οι συνεπείς επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις που προηγούνται στην επιστροφή είναι όσες έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για απάτες.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια ώστε να λαμβάνουν πρώτες τις επιστροφές φόρων:

  • Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω 5%.
  • Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
  • Να μη χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

Πηγή: newsbeast.gr