Κέρδη προ φόρων ύψους 46,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ το βράδυ της Τρίτης (01/12) για το 9μηνο του 2020, έναντι ζημιών 416,8 εκατ, το 2019. Το γ’ τρίμηνο ήταν το τέταρτο συνεχόμενο αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας με επαναλαμβανόμενο EBITDA 238,7 εκατ. ευρώ (από 87,6 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2019, δηλαδή τριπλασιάστηκε) και στο 9μηνο αντίστοιχα επταπλασιάστηκε (696 εκατ. ευρώ εφέτος έναντι 96,9 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2020 με EBITDA ύψους 239 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζουν την θετική πορεία που είχε καταγραφεί στα προηγούμενα τρίμηνα, αποτελώντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο υψηλών επιδόσεων.

Έτσι, το EBITDA για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 696 εκατ. ευρώ φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη του αναθεωρημένου από τον Σεπτέμβριο στόχου για λειτουργική κερδοφορία ύψους 850 – 900 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, των μειωμένων εκπομπών CO2 ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα λειτουργίας και απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων, της σταδιακής απομείωσης των ΝΟΜΕ και της μείωσης λειτουργικών δαπανών.

Σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, ολοκληρώσαμε την συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες – την πρώτη συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη – με την αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ από την συνολική σύμβαση των 200 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξασφαλίσαμε νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 330 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι θετικές αυτές επιδόσεις αποτελούν την καλύτερη ασπίδα απέναντι στο νέο κύμα πανδημίας με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη και η χώρα μας. Σε αντίθεση με τον Μάρτιο, διαθέτουμε πλέον περισσότερα εργαλεία για την διαχείριση των προκλήσεων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας, έχοντας ανασχεδιάσει τα κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών μας, αυξάνοντας διαρκώς την χρήση του e-bill και των ηλεκτρονικών πληρωμών και παρέχοντας δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

Παρουσιάσαμε την νέα εταιρική εικόνα της ΔΕΗ σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αναδεικνύοντας παράλληλα την διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού, ανανέωσης και προσαρμογής της εταιρείας στις νέες συνθήκες. Η πρόοδος στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου και η συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ΔΕΗ αναγνωρίστηκε πρόσφατα και από τον οίκο Standard & Poor’s, με την αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Εταιρείας σε “Β” από “Β-“».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν:

  • Ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το εννεάμηνο 2020 κατά 88 εκατ. ευρώ ή 2,4% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 14,2%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της πτώσης της ζήτησης. Το εννεάμηνο 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6,2% στις 41.687 GWh έναντι 44.435 GWh το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
  • Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 38,8% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο του 2020 έναντι 47,2 % το εννεάμηνο του 2019. Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 50,6% λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. Ειδικά το γ΄ τρίμηνο, η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής ήταν ακόμα μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε σε 57,9%.
  • Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 885,6 εκατ. ευρώ εξαιτίας κυρίως της μείωσης των τιμών των καυσίμων και της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η μισθοδοσία μειώθηκε κατά 58 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως των συνταξιοδοτήσεων (μείωση προσωπικού κατά 1.081 εργαζόμενους).

Πηγή: newsbeast.gr