Μια νέα δράση – προϋπολογισμού €1 εκατ. για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τον χώρο δραστηριοποίησής τους, στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας, τρέχει από χθες, στους εξής τομείς:

  • τουρισμός
  • εστίαση
  • πολιτισμός και δημιουργική βιομηχανία
  • περιβάλλον
  • ενέργεια και υβριδικές τεχνολογίες
  • τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα και στην προσβασιμότητα των ΑμΕΑ. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό/δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

  • δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης
  • συμμετοχής απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31/5/2022
  • διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ του παραρτήματος ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης
  • πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση

Τι χρηματοδοτείται

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από €5 χιλ. έως €15 χιλ. για υφιστάμενες επιχειρήσεις, όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά τον εκσυγχρονισμό τους.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση κανονισμό της ΕΕ.

Data

Συνολικός προϋπολογισμός: €1 εκατ.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: €5 χιλ. – €15 χιλ.

Ένταση ενίσχυσης: 65%

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr