Το «πράσινο φως» άναψε το  Eurogroup για την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης για την ελάφρυνση του χρέους ενώ ζήτησε από την Ελλάδα τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν: Το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά βήματα που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ελληνικών αρχών τα οποία θα ολοκληρωθούν έως το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, με βάση την πρώτη έκθεση παρακολούθησης μετά το πέρας του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας η οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2022, μετά το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2022.

Όπως συμφωνήθηκε από το Eurogroup στις 16 Ιουνίου 2022, αυτή η έκθεση χρησιμεύει επίσης ως βάση για την απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση της τελικής δόσης για την ελάφρυνση του χρέους.

Το Eurogroup χαιρετίζει τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν μετά τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας στις 23 Μαΐου 2022.

Ειδικότερα, χαιρετίζουμε την εκπλήρωση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων στον τομέα της είσπραξης φόρων, της κτηματογράφησης και των δασικών χαρτών, της υγειονομικής περίθαλψης, του πτωχευτικού νόμου και των κρατικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν επιτύχει μια αισθητή επιτάχυνση του ρυθμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών υποχρεώσεων, αν και απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για την εκκαθάριση των οφειλών του παρελθόντος και για την εκκαθάριση των κρατικών εγγυήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ολοκληρώσει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η αποδέσμευση μιας τελικής δόσης για την ελάφρυνση του χρέους. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά ισοδύναμων ποσών από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που αγοράστηκαν από τα προγράμματα SMP-ANFA, την κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου για κάποια δάνεια του EFSF για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και την κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου από το 2023 και μετά.

Η παγκόσμια αποσταθεροποίηση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η αποφασιστική αντιμετώπιση των υφιστάμενων μεσοπρόθεσμων κινδύνων και προκλήσεων που εντοπίστηκαν στην πρώτη έκθεση επιτήρησης μετά τη λήξη του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας, της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των εκκρεμών υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών και των κρατικών εγγυήσεων, καθώς και την εφαρμογή του Οργανισμού Εξαγοράς και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου αφερεγγυότητας.

Επιπλέον, η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική ώθηση στην οικονομία και θα αποτελέσει ισχυρό καταλύτη στις προσπάθειες προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεχίσουν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και ειδικότερα την προθυμία τους να διασφαλίσουν ταχέως την ομαλή λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, και από αυτή την άποψη, προσβλέπουμε στη δεύτερη έκθεση μετά το τέλος του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί την άνοιξη του 2023. Στο εξής, η συνεχής εφαρμογή μιας φιλόδοξης αναπτυξιακής στρατηγικής και συνετών δημοσιονομικών πολιτικών θα συνεχίσουν να αποτελούν τα βασικά συστατικά για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Η εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων καθώς και η απελευθέρωση της τελικής δόσης για την ελάφρυνση του χρέους, όπως συμφωνήθηκε σήμερα, σηματοδοτεί το τέλος των τακτικών συζητήσεων του Eurogroup σχετικά με τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018.

Πηγή: newsbeast.gr