Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) «υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που για πρώτη φορά σε ένα νομικό κείμενό της δίνει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό όσον αφορά τις ενεργειακές πηγές. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, που ενέκρινε το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στην τελευταία του συνεδρίαση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, τα έργα Α.Π.Ε. που υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον, έχουν προτεραιότητα (δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα) όταν σταθμίζονται σε σχέση με άλλα νομικά αγαθά όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας (άρ. 2, παρ. 2).

Φυσικά, τα έργα οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα και επαρκή μέτρα για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των πληθυσμών των διαφόρων ειδών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν διαπιστώνονται επιπτώσεις σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που ανήκουν σε προστατευόμενα είδη (π.χ. πουλιά), το έργο Α.Π.Ε. πρέπει να γίνεται εφόσον o πληθυσμός του είδους παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Το κείμενο του Κανονισμού εξηγεί τους λόγους γι’ αυτό: «Η γρήγορη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των επιπτώσεων της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνοντας μια άμυνα ενάντια στις ενέργειες της Ρωσίας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αντισταθμίσουν σημαντικά τη μετατροπή της ενέργειας σε όπλο από τη Ρωσία, με την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης, τη μείωση της αστάθειας στην αγορά και τη μείωση των τιμών της ενέργειας.».

Μπορείτε να δείτε τον νέο Κανονισμό, εδώ.

Πηγή: newsbeast.gr