Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης «Έξυπνη Μεταποίηση», το οποίο απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και η λήξη υποβολής αιτήσεων έχει προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €73,2 εκατ., με ελάχιστο επενδυτικό σχέδιο: €250 χιλ. Μέγιστο επενδυτικό σχέδιο: €6 εκατ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για:

 • μηχανολογικό εξοπλισμό
 • κτιριακές εγκαταστάσεις
 • ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ.
 • οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G, εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού άδειες λογισμικού
 • υπηρεσίες ασφάλειας IT, σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κόστη πιστοποίησης
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0

Στόχευση

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν:

 • στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής
 • την προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού
 • στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • την παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, το 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ για να εγγραφείτε.

Πηγή: newsbeast.gr