Μπαράζ φορο-ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αλλά και επέκταση των αυτόματων κατασχέσεων για χρέη στην Εφορία επιστρατεύει η ΑΑΔΕ το 2022 για να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι φορο-ελεγκτές θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους με τάμπλετ μέσω των οποίων θα έχουν άμεση πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχόμενων και θα εκδίδουν αυτόματα σημείωμα με τα αποτελέσματα το ελέγχου. Με το τάμπλετ θα ελέγχουν την ίδια στιγμή τις αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του QRcode και θα μπορεί ο ελεγκτής να ελέγχει εάν η απόδειξη έχει περαστεί στα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, προβλέπει ότι εντός του 2022 θα ενεργοποιηθεί το Eispraxis το «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ για το κυνήγι των οφειλετών και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράφει τη συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη και θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.α.).

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα αξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους και θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικά μηνύματα για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η φορολογική διοίκηση θα προχωρά σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων, κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και σε δεύτερη φάση σε πλειστηριασμούς.

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ ετοιμάζει νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αναμένεται να διευκολύνουν τους φορολογούμενους στις συναλλαγές με την Εφορία όπως η ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητα με αυτόματη παρακράτηση των οφειλών και η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Παράλληλα, σχεδιάζει να δώσει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να πληρώνουν φόρους και τέλη με κάρτες εξωτερικού.

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2022 περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς

Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής

Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων

Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών

Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων

Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους(περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων)

Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών

Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων.

Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.

Πιλοτική Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive)Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

Online οι ταμειακές με τα POS

Παράλληλα το επιχειρησιακό προβλέπει τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Η ολοκλήρωση του έργου που έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετείται τον Ιούνιο του 2024.

Πηγή: newsbeast.gr