Με χαμηλές ταχύτητες κινείται η φορολογική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Στη φετινή έρευνα του του Tax Foundation που αξιοποιεί στοιχεία του 2019 και παρουσιάζεται στην Ελλάδα από το ΚΕΦίΜ, η χώρα μας διατηρεί την 29η θέση μεταξύ 36 χωρών του ΟΟΣΑ. Ο Δείκτης καταγράφει τις επιδόσεις κάθε χώρας-μέλους του ΟΟΣΑ σε πέντε επιμέρους τομείς: τους εταιρικούς φόρους, τους φόρους φυσικών προσώπων, τους φόρους κατανάλωσης, τους φόρους ιδιοκτησίας, και τους φόρους κερδών που παράγονται στο  εξωτερικό (κανόνες διεθνούς φορολόγησης).

H Ελλάδα δεν σημειώνει μεταβολή ως προς τη γενική της κατάταξη σε σχέση με πέρσι, όμως βελτιώνεται η επίδοσή της κατά 2,5 μονάδες. Την υψηλότερη βαθμολογία και θέση αποσπά η χώρα στο πεδίο της φορολόγησης φυσικών προσώπων (8η θέση). Αντιθέτως, εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις εμφανίζουμε στα πεδία των φόρων κατανάλωσης (31 η θέση) και ιδιοκτησίας (32 η θέση).

Στην εταιρική φορολόγηση η Ελλάδα κατατάσσεται στην22η θέση και στην διεθνή φορολόγηση στην 24η. Επισημαίνεται ότι από το 2014 -την πρώτη χρονιά δημοσίευσης του Δείκτη- μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά τις θέσεις 27-32. Παρόλα αυτά έχουμε και ορισμένα ισχυρά σημεία στο φορολογικό μας συστήματα.

Αυτά, όπως καταγράφονται στην έρευνα του Tax Foundation, είναι τα ακόλουθα:

  • Η πολυπλοκότητα του φόρου επί της εργασίας είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
  • Οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα είναι μετριοπαθείς και εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.
  • Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων επί μερισμάτων, στο 5%, είναι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,9%).

Οι αδυναμίες από την άλλη είναι οι ακόλουθες:

  • Η Ελλάδα έχει εταιρικό φορολογικό συντελεστή24%, πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,3%).Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς τον συμψηφισμό καθαρών λειτουργικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα.
  • Η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%) με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις.

O πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας, σχολίασε πως η κατάταξη της Ελλάδας στον Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας υπογραμμίζει το τεράστιο χάσμα που οφείλει να καλύψει η χώρα μας προκειμένου να καταστεί ελκυστική για αναπτυξιακές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και για να διασφαλίσει ένα ουσιαστικά υψηλότερο πραγματικό εισόδημα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

«Ιδιαίτερα στα πεδία των φόρων κατανάλωσης και ιδιοκτησίας, αλλά και στη φορολόγηση της επιχειρηματικής δράσης, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια ισχυρή ελάφρυνση σε συνδυασμό με αντίστοιχη μείωση του μεγέθους του κράτους, ώστε να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο κ. Σκούρας.

Πηγή: newsbeast.gr