Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 1102/11.03.2022) δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (11/3) η δεύτερη απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τις φωτιές της Βόρειας Εύβοιας το περασμένο καλοκαίρι.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που έχει προβλεφθεί για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Με τις δύο υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται η επιχορήγηση 213 επιχειρήσεων (45 επιχειρήσεις και 168 αγροτικές εκμεταλλεύσεις) με 1.590.934 ευρώ.

«Συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες αποζημίωσης των πυρόπληκτων επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Την Παρασκευή 11 Μαρτίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η δεύτερη απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια το περασμένο καλοκαίρι, σε συνέχεια, ασφαλώς, και της χορήγησης πρώτης αρωγής μέχρι και 8.000 ευρώ στους πληγέντες» δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, με αφορμή τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα, με τη δεύτερη απόφαση, 160 αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα αποζημιωθούν με το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς τους, το οποίο αντιστοιχεί σε 475.034 ευρώ.

Χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Συνολικά, με τις δύο υπουργικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής, προβλέπεται η επιχορήγηση 213 επιχειρήσεων (45 επιχειρήσεις και 168 αγροτικές εκμεταλλεύσεις) με 1.590.934 ευρώ. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης του 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς προς επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας. Και σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια συνεχίζεται η διαδικασία για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να προχωρήσουν νέες υπουργικές αποφάσεις και παράλληλα να εκκαθαρίζονται οι φάκελοι των δικαιούχων για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωσή τους».

Από την κυβέρνηση υπενθυμίζεται ότι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια για να ολοκληρωθεί -αφού σταλούν στο υπουργείο Οικονομικών- η διαδικασία και η πληρωμή, είναι τα εξής:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 στην Εύβοια (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).
  2. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).
  3. Έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.
  4. Ειδικά για την περίπτωση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.
  5. Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου.
  6. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ.
  7. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους της πυρκαγιάς και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2021 και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα αυτήν την ιδιότητα (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

Επίσης, προς διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τους δικαιούχους που η επιχορήγηση αφορά και ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η απαιτούμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι «δεν έχει εγκριθεί στεγαστική συνδρομή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει και δεν εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση», θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από την Περιφέρεια, για όλους τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τέλος, προς διευκόλυνση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να αναζητείται και ηλεκτρονικά.

Πηγή: newsbeast.gr