Γεωλογικό αποτύπωμα με τη σφραγίδα του ΑΠΘ θα αποκτήσουν τα προϊόντα στέβιας που καλλιεργούνται στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς (Stevia Hellas Coop).

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός αποξηραμένων φύλλων στέβιας σε όλη την Ευρώπη, αναζητώντας σύγχρονες τεχνικές πιστοποίησης της προέλευσης των προϊόντων τροφής και της αυθεντικής ετικέτας, σύμπραξε με το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του ΑΠΘ.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν στη σύσταση επιχειρησιακής ομάδας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούν το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμο εργαλείο γεωγραφικής ένδειξης των προϊόντων στέβιας ελληνικής προέλευσης που καλλιεργούνται στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού».

Το αντικείμενο του έργου, συντονιστής φορέας του οποίου είναι το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αλμπανάκη, αφορά την ανάλυση των μηχανισμών αποσάθρωσης-διάβρωσης, μεταφοράς και απόθεσης των ιζημάτων στη λεκάνη του Σπερχειού ποταμού με τελικό στόχο την ιχνηλασία του γεωλογικού «δακτυλικού» αποτυπώματος από την πρωτογενή παραγωγή του φυτού στέβια μέχρι την παραγωγή των τελικών προϊόντων χρησιμοποιώντας ισοτοπικές τεχνικές, που αποτελούν ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο υψηλής ακρίβειας.

Η αξιοπιστία του καινοτόμου εργαλείου γεωγραφικής ένδειξης, το οποίο μέσω της ισοτοπικής ιχνηλασίας μπορεί να εντοπίσει την τελική υπογραφή του περιβάλλοντος στα προϊόντα, θα εγγυάται την αδιαμφισβήτητη διαφοροποίηση των προϊόντων του συνεταιρισμού, με αποτέλεσμα να παγιώνεται με τεχνικούς όρους η μοναδικότητά τους.

Ζητούμενο είναι τα προϊόντα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς να αποκτήσουν το «γεωλογικό δακτυλικό τους αποτύπωμα» που θα είναι ανιχνεύσιμο σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας και θα είναι τα μοναδικά στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων στέβιας με καινοτόμο γεωγραφικό δείκτη ένδειξης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ετικέτας La Mia Stevia, καθώς θα διασφαλίζεται η μοναδικότητα της ευρωπαϊκής στέβιας La Mia Stevia ελληνικής προέλευσης στην παγκόσμια αγορά.

Πηγή: newsbeast.gr