Τα ηγετικά χαρακτηριστικά και οι σημαντικές επιδόσεις της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Βίκος ΑΕ αναδείχθηκαν κατά την παρουσίαση του καθιερωμένου θεσμού True Leaders της ICAP για το έτος 2020.

Ο θεσμός αυτός, ο οποίος επί 11 χρόνια επιβραβεύει τις εταιρείες και τους επιχειρηματικούς ομίλους που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά, συμπεριέλαβε τη Βίκος Α.Ε. στην κατάταξή του. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Βίκος:

● Αναδείχθηκε ως μία από τις 500 εταιρείες με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA για το 2020 (με άνοδο 26 θέσεις στην κατάταξη, από 139 το 2019, σε 113 το 2020).

● Διακρίθηκε ως μία από τις 500 εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που έχει αυξήσει το προσωπικό της μεταξύ των ετών 2019 και 2020.

● Βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου της με βάση τον κύκλο εργασιών.

● Είναι σταθερά ανάμεσα στους 109 Business Leaders in Greece από το 2011 έως σήμερα. 

● Αξιολογήθηκε με υψηλό ICAP Score.

Η πολλαπλή αυτή διάκριση είναι αποτέλεσμα μίας συνεπούς πορείας τριών δεκαετιών διαρκών επενδύσεων, οι οποίες έχουν αναδείξει τη Βίκος Α.Ε.  ως μία κορυφαία εταιρεία στην κατηγορία εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών.

Η πορεία της Βίκος Α.Ε., με στρατηγικούς πυλώνες τη διασφάλιση της ποιότητας, την τεχνολογική αναβάθμιση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσφορά στην κοινωνία, έχει έντονο αποτύπωμα στην εθνική οικονομία και σημαντική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Συνεχίζοντας την επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), δίνει έμφαση στην καινοτομία διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων της, ανταποκρινόμενη στη ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση εκ μέρους των καταναλωτών. 

Πηγή: newsbeast.gr