Σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία αναμένεται να διαδραματίσει το Χρηματιστήριο, μέσω της χρηματοδότησης των πολλαπλών αναγκών της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο πρόεδρος τoυ Χρηματιστηρίου και πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας στο συνέδριο του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου με θέμα ««Προστασία του Περιβάλλοντος και Επιχειρηματικότητα».

Ο κ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στον δυναμικό και καινοτόμο ρόλο του ΧΑ, το οποίο μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης, μέσω νέων προϊόντων, νέων συνεργασιών και διευρυμένων δυνατοτήτων ενώ εξίσου σημαντικό ρόλο θα έχει στη χρηματοδότηση προς «πράσινες εταιρείες» από την Κεφαλαιαγορά, μέσω ομολόγων και μετοχών.

Όπως σημείωσε, σχετικές προτάσεις περιλαμβάνονται στη μελέτη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των διαφόρων φορέων της Κεφαλαιαγοράς και έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Ζαββό.

Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου επισήμανε ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας μεγάλης περιόδου αλλαγών και μετασχηματισμών με στόχο την πράσινη ανάπτυξη, που ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που θα φανεί πολύ πιο καθαρά όταν, το 2021, αρχίσουν να εξομαλύνονται οι δραματικές συνθήκες της πανδημίας, όπως αναμένεται.

Ένα μεγάλο μέρος από τα 750 δισ. ευρώ από το Next Generation Fund θα κατευθυνθεί προς επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σκοπεύει, μεταξύ άλλων, να διαθέσει, με ορίζοντα το 2025, το 25% του προγράμματός της για τη χρηματοδότηση επενδύσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Και για την επόμενη δεκαετία, η χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων αναμένεται να ξεπεράσει το 1 τρισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά θα μοχλευτούν περαιτέρω από τον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή τον τραπεζικό τομέα και τις αγορές- ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις επενδυτικές ροές προς πράσινες και βιώσιμες δραστηριότητες, τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου και συμπλήρωσε:

«Για να διευκολύνει και να επιταχύνει τις εξελίξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα νέο σύστημα ταξινόμησης των περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, το λεγόμενο EU Taxonomy, το οποίο επιτρέπει στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ιδιώτες επενδυτές να έχουν μια κοινή προσέγγιση και μεθοδολογία ως προς το ποια έργα είναι πράσινα και ποια όχι. Από την άλλη πλευρά, και οι επενδυτές έχουν αρχίσει να περιλαμβάνουν κριτήρια περιβαλλοντικά-κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environment-Society-Governance-ESG) στις επενδυτικές αποφάσεις τους. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επενδύσεις με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα έχουν αυξηθεί κατά 34% σε 30,7 τρισ. δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια».

Ο κ. Χαντζηνικολάου υπογράμμισε ότι δημιουργούνται για τη χώρα οι προϋποθέσεις να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια σε ένα περιβάλλον που αυξάνεται η διεθνής επενδυτική ζήτηση για πράσινες επενδύσεις, αξιοποιώντας τους τεράστιους χρηματοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι από την Ευρωπαϊκή ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: newsbeast.gr